YOMEDIA

Tính C% và CM của dd B

1) a. Hoà tan 10,2g nhôm oxit vào dd HNO3 15% (D=1,05g/ml) . Tính thể tích dd HNO3 cần dùng b. Cũng làm thí nghiêm như trên cho 10,2g Al2O3 vào 100g dd HCl 20% . Tính C% của các chất trong dd thu được sau phản ứng 2) hỗn hợp A có khối lượng 17,2g gồm Kali và kalioxit . Hoà tan hoàn toàn A vào 183g H2O thu được dd B và 2,24 lít khí (đktc) a) Viết PTHH của phản ứng b) tính khối lượng chất tan trong B c) tính C% và CM của dd B (biết D dd= 1g/ml)

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (1)

 
 
 • Bài 1:

  a, Ta có nAl2O3 = \(\dfrac{10,2}{102}\) = 0,1 ( mol )

  Al2O3 + 6HNO3 2Al(NO3)3 + 3H2O

  0,1 → 0,6 0,2 0,3

  => MHNO3 = 0,6 . 63 = 37,8 ( gam )

  => VHNO3 = 37,8 : 1,05 . 15% = 5,4 ( lít )

  b, Al2O3 + 6HCl 2AlCl3 + 3H2O

  0,1 → 0,6 0,2 0,3

  => MAlCl3 = 0,2 . 133,5 = 26,7 ( gam )

  => Mdung dịch = Mhcl = 100 ( gam )

  => C% = \(\dfrac{26,7}{100}\) . 100 = 26,7 %

  Bài 2:

  2K + 2H2O 2KOH + H2

  x x x x/2

  K2O + H2O 2KOH

  y y 2y

  => Dung dịch B là KOH

  => nH2 = \(\dfrac{2,24}{22,4}\) = 0,1 ( mol )

  => x = 0,1 . 2 = 0,2 ( mol )

  => 39x + 94y = 17,2 mà x = 0,2

  => y = 0,1 ( mol )

  => MKOH = ( x + 2y ) .56 = 0,4 . 56 = 22,4 ( gam )

  => VKOH = m : D = 22,4 : 1 = 22,4 ( lít )

  => Mdung dịch = \(\Sigma\)Mchất tham gia - Mbay hơi ( H2 )

  = 17,2 + 183 - 0,1 . 2

  = 200 ( gam )

  => C%KOH = \(\dfrac{22,4}{200}\) . 100 = 11,2%

  => CM KOH = n : V = ( x + 2y ) : 22,4 = \(\dfrac{1}{56}\)M

    bởi Trần Như Hảo 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA