YOMEDIA

Tính C% dung dịch thu được ?

bởi Lê Nguyễn Hạ Anh 15/04/2019

1/ Cho 11,2g Fe vào 400g dung dịch AgNO3 17%. Tính C% dung dịch thu được ?

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Fe + 2 AgNO3 -> Fe(NO3)2 + 2Ag

  nFe=\(\dfrac{11,2}{56}=0,2\left(mol\right)\)

  nAgNO3=\(\dfrac{400.17\%}{170}=0,4\left(mol\right)\)

  Vì 0,2.2=0,4 nên PƯ xảy ra vừa đủ

  TheoPTHH ta có:

  nFe=nFe(NO3)2=0,2(mol)

  nAgNO3=nAg=0,4(mol)

  mFe(NO3)2=0,2.180=36(g)

  mdd =11,2+400-108.0,4=368(g)

  C% dd Fe(NO3)2=\(\dfrac{36}{368}.100\%=9,78\%\)

  bởi Quyền Minh 15/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA