AMBIENT
UREKA

Tính C% dung dịch muối thu được sau phản ứng

Trung hòa 150g dung dịch Ba(OH)2 17,1% vào 200g dung dịch HCl

a)Viết phương trình phản ứng xảy ra

b)C% dung dịch axít cần dùng

c)Tính C% dung dịch muối thu được sau phản ứng

d)Nếu cho 1,2g Mg và 16g sắt III oxýt vào 500g dung dịch H2SO4 . Tính C% dung dịch axýt cần dùng

Các bạn làm nhớ ghi rõ ra nghe đừng viết tắt, khi lam nhớ gh công thức nghe các bạn. Cảm ơn nhiều

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Ghi công thức ...chắc không có đâu, Hóa khác Lí mà.

  \(Ba\left(OH\right)_2\left(0,15\right)+2HCl\left(0,3\right)\rightarrow BaCl_2\left(0,15\right)+2H_2O\)

  \(n_{Ba\left(OH\right)_2}=\dfrac{17,1.150}{100.171}=0,15\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow n_{HCl}=0,3\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow C\%_{HCl}=\dfrac{0,3.36,5}{200}.100=5,475\%\)

  mdung dịch sau = 150 + 200 = 350 (g)

  \(n_{BaCl_2}=0,15\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow C\%_{BaCl_2}=\dfrac{0,15.208}{350}.100=8,9\%\)

  d) Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{Mg}=0,05\left(mol\right)\\n_{Fe_2O_3}=0,1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  \(Mg\left(0,05\right)+H_2SO_4\left(0,05\right)-->MgSO_4+H_2\)

  \(Fe_2O_3\left(0,1\right)+3H_2SO_4\left(0,3\right)-->Fe_2\left(SO_4\right)_3+3H_2O\)

  Theo PTHH: \(\sum n_{H_2SO_4}=0,35\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow C\%_{H_2SO_4}=\dfrac{0,35.98}{500}.100=6,86\%\)

    bởi nguyễn thị kim loan 09/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON