AMBIENT

Tính C% của muối có trong dung dịch A

bởi Phạm Hoàng Thị Trà Giang 01/06/2019

cho 8g sắt(III) oxit phản ứng vừa đủ với dug dịch HCl 18,25% được dung dịch A

a) lập pthh

b) tính khối lượng dung dịch HCl 18,25% cần dùng

c) tính C% của muối có trong dung dịch A

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Fe2O3 + 6HCl -> 2FeCl3 + 3H2O

  PT: 1 6 2 3(mol)

  ĐB: 0.05 -> 0.3 ->0.1 -> 0.15 (mol)

  mHCl= 0.3 * 36.5 = 10.95 (g)

  mddHCl= 10.95 *100/18.25=60(g)

  mddA=8+60=68(g)

  mFeCl3=0.1*(56+35.5*3)=16.25(g)

  C%FeCl3=16.25/68*100%=25%

  bởi Nguyễn Phương Anh 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>