AMBIENT

Tính C% của dung dịch muối sau phản ứng

bởi Nguyễn Vũ Khúc 21/04/2019

hòa tan Al trog 150g dung dịch H2SO4 sao phản ung thu dc 3,36l khí H2 đktc

a/ viết phương trình

b/ tính C% cua đ h2so4

c/ tính C% của dung dịch muối sau phản ứng

Giúp mik lm câu c với

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • \(n_{H_2}=\dfrac{3,36}{22,4}=0,15mol\)

  PTPU

  \(2Al+3H_2SO_4->Al_2\left(SO_4\right)_3+3H_2\)

  0,1............0,15..............0,05..............0,15(mol)

  nH2SO4=0,15mol

  mH2SO4=0,15.98=14,7g

  \(C\%H_2SO_4=\dfrac{14,7.100}{150}=9,8\%\)

  nAl2(SO4)3=0,05mol

  mAl2(SO4)3=0,05.342=17,1g

  \(m_{ddspu}=m_{Al}+m_{ddH_2SO_{\text{4}}}-m_{H_2}\)

  =0,1.27+150-0,15.2=168,6g

  \(C\%_{Al_2\left(SO_4\right)_3}=\dfrac{17,1.100}{168,6}=10,14\%\)

  bởi Nguyễn Nam 21/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>