RANDOM

Tính c% các chất tan trong dung dịch thu được

bởi Dell dell 15/04/2019

26. trộn 300g dung dịch hcl 7,3% với 200 g dung dịch naoh 4% tính c% các chất tan trong dung dịch thu được

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Theo đề bài ta có :

  \(\left\{{}\begin{matrix}nHCl=\dfrac{7,3.300}{36,5.100}=0,6\left(mol\right)\\nNaOH=\dfrac{200.4}{100.40}=0,2\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  Ta có PTHH :

  \(NaOH+HCl\rightarrow NaCl+H2O\)

  0,2mol......0,2mol.......0,2mol

  Theo pTHH ta có : \(nNaOH=\dfrac{0,2}{1}mol< nHCl=\dfrac{0,6}{1}mol\) \(\Rightarrow nHCl\left(d\text{ư}\right)\) ( tính theo nNaOH )

  Dung dịch thu được sau p/ư bao gồm HCl dư và NaCl

  => \(\left\{{}\begin{matrix}C\%_{\text{dd}NaCl}=\dfrac{0,2.58,5}{0,2.40+300}.100\%\approx3,799\%\\C\%_{\text{dd}HCl\left(d\text{ư}\right)}=\dfrac{\left(0,6-0,2\right).36,5}{0,2.40+300}.100\%\approx4,74\%\end{matrix}\right.\)

  ĐÂY LÀ BÀI NGẮN NHẤT CÓ Thể

  bởi Nguyễn Thị Ngọc Ánh 15/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA