Tìm khối lượng Na2O

bởi Nguyễn Phương Khanh 18/05/2019

hòa tan m gam Na2O vào nước thu được dd A. trung hòa dd A cần 200ml dd gồm HCl 0,5M và H2SO4 0,25M . tính giá trị của m

Câu trả lời (1)

 • Na2O + H2O-------> 2NaOH

  0.075....0.075...........0.15

  NaOH+ HCl-------->NaCl+ H2O

  0.1.........0.1................0.1......0.1

  2NaOH+ H2SO4--------->Na2SO4+ 2H2O

  0.1..........0.05......................0.05........0.01

  nHCl=0.1 mol

  nH2SO4=0.05 mol

  Theo pt (2), (3) nNaOH=0.05+0.1=0.15 mol

  Theo pt (1) nNa2O=1/2nNaOH=0.075 mol

  =>m=0.075*62=4.65 g

  bởi Trịnh Vy 18/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan