Tìm khối lượng chất rắn

bởi thúy ngọc 26/04/2019

Hộ mink bài nầy với mai nộp rùi:

Cho a (g) nhôm tắc dụng hết với đung dịch HCl, phản ứng kết thúc thu được AlCl3 và 6,72 l hiđrô (đktc)

a) viết PTHH nêu trên

b) tính a

c) cho hết toàn bộ hiđrô thu được qua ống sứ đựng 23,2 g Fe3O4 đang nung nóng, phản ứng kết thúc thu được x(g) chât rắn, tìm x = ?

Câu trả lời (1)

 • a) PTPƯ: 2Al + 6HCl -> 2AlCl3 + 3H2

  b) nH2 = 6,72/22,4 =0,3(mol)

  theo PT: nAl = 2/3 nHCl = 0,2(mol)

  =>mAl = 0,2 . 27 = 5,4(g)

  c) PTPƯ: 4H2 + Fe3O4 -> 3Fe + 4H2O

  nFe3O4 = 23,2/232 = 0,1(mol)

  theo PT: nH2 = 4nFe3O4 = 0,4(mol)

  => Fe3O4 dư

  theo PT: nFe = 3/4 nH2 = 0,225(mol)

  => mFe = 0,225 . 56 = 12,6(g)

  bởi Đặng Văn Hùng 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan