Tìm công thức oxit sắt đó

bởi Thùy Nguyễn 27/04/2019

Để hòa tan 14,4 g một oxit sắt cần vừa đủ 200 ml dung dịch HCl 2M. Tìm công thức oxit sắt đó?

Câu trả lời (1)

 • FexOy+2yHCl\(\rightarrow\)\(FeCl_{\dfrac{2y}{x}}\)+yH2O

  số mol HCl=0,4mol

  số mol oxit=\(\dfrac{0,4}{2y}=\dfrac{0,2}{y}mol\)

  (56x+16y)\(\dfrac{0,2}{y}=14,4\)

  \(\dfrac{56x}{y}\)+16=72 suy ra \(\dfrac{56x}{y}\)=56 suy ra\(\dfrac{x}{y}=\dfrac{56}{56}=1\)

  CTHH oxit FeO

  bởi Nguyễn Quỳnh 27/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan