AMBIENT

Tìm công thức của oxit

bởi Nguyễn Thủy Tiên 28/04/2019

cho 40g một oxit sắt phản ứng hoan toàn với dung dịch Hcl sau phản ứng thu được 81,25g muối clorua .tìm công thức của oxit

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Gọi công thức tổng quát của oxit sắt đó là: \(Fe_xO_y\)

  \(Fe_xO_y\left(\dfrac{40}{56x+16y}\right)+2yHCl\rightarrow xFeCl\dfrac{2y}{x}\left(\dfrac{40x}{56x+16y}\right)+yH_2O\)

  \(nFe_xO_y=\dfrac{40}{56x+16y}\)

  \(\Rightarrow mFeCl\dfrac{2y}{x}=\dfrac{40x}{56x+16y}.\left(56+\dfrac{71y}{x}\right)=81,25\)

  \(\Leftrightarrow770y=1155x\)

  \(\Leftrightarrow\dfrac{y}{x}=\dfrac{3}{2}\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=2\\y=3\end{matrix}\right.\)

  Vậy công thức cần tìm là: \(Fe_2O_3\)

  bởi Nguyen Anh 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>