YOMEDIA

Thể tích dd KOH cần dùng cho phản ứng trên là bao nhiêu?

Trung hòa 200g dd H2SO4, 9% bằng dd KOH 2M có khối lượng riêng là 1.12g/ml . Tính :

a)Thể tích dd KOH cần dùng cho phản ứng trên ?

b)Khối lượng muối tạo thành ? Khối lượng của dd KOH đã phản ứng?

c)Nồng độ % của muối trong dd muối tạo thành?

@Trần Hữu Tuyển, @Nguyễn Anh Thư

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (1)

 
 
 • PTHH: \(2KOH\left(0,36\right)+H_2SO_4\left(0,18\right)\rightarrow K_2SO_4\left(0,18\right)+2H_2O\)

  \(m_{H_2SO_4}=200.0,09=18\left(g\right)\Rightarrow n_{H_2SO_4}=\dfrac{18}{98}\approx0,18\left(mol\right)\)

  a) \(V_{ddKOH}=\dfrac{0,36}{2}=0,18l\)

  b) \(m_{K_2SO_4}=0,18.174=31,32\left(g\right)\)

  \(m_{ddKOH}=1,12.0,18=0,2016\left(g\right)\)

  c) \(m_{ddsaupư}=m_{ddH_2SO_4}+m_{ddKOH}=200+0,2016=200,2016\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow C\%ddK_2SO_4=\dfrac{31,32}{200,2016}.100\%\approx15,64\%\%\)

    bởi Lê Thị Thùy Trang 12/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA