Thể tích dd Ba(OH)2 là bao nhiêu?

bởi Bo Bo 29/04/2019

hấp thụ hết 6,72 lit CO2 vào V dung dịnh Ba(OH)2 1M. Sau phản ứng thu được 39,4 g kết tủa . Tính V

Câu trả lời (1)

 • \(n_{CO_2}=\dfrac{6,72}{22,4}=0,3mol\)

  \(n_{BaCO_3}=\dfrac{39,4}{197}=0,2mol\)

  \(CO_2+Ba\left(OH\right)_2\rightarrow BaCO_3+H_2O\left(1\right)\)

  \(CO_2\) \(+H_2O+BaCO_3\rightarrow Ba\left(HCO_3\right)_2\left(2\right)\)

  TH1: Chỉ xảy ra pư 1, CO2 hết sau pư 1

  \(m_{BaCO_3}=0,3.197=59,1g>39,4g\) -> loại

  TH2: Xảy ra cả pư 1,2 (CO2 dư sau pư 1)

  Gọi a,b lần lượt là số mol của \(BaCO_3,Ba\left(HCO_3\right)_2\)

  Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}a+b=0,3\\a-b=0,2\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,25\\b=0,05\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow V=\dfrac{0,25}{1}=0,25M.\)

  bởi Phuong phuong 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan