ON
ADMICRO
VIDEO

Sục 7,84 lít khí CO2 ( đktc ) vào 1 lít dung dịch X thì lượng kết tủa thu được là bao nhiêu ?

Dung dịch X gồm KOH 0,05M , NaOH 0,05M và Ba(OH)2 0,15M. Sục 7,84 lít khí CO2 ( đktc ) vào 1 lít dung dịch X thì lượng kết tủa thu được là bao nhiêu ?

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • nCO2 = \(\dfrac{7,84}{22,4}=0,35\left(mol\right)\)

  nKOH = 1 . 0,05 = 0,05 mol

  nNaOH = 1 . 0,05 = 0,05 mol

  nBa(OH)2 = 1 . 0,15 = 0,15 mol

  Gọi MOH là công thức chung của KOH và NaOH

  nMOH = nKOH + nNaOH = 0,05 . 2 = 0,1 mol

  Pt: CO2 + Ba(OH)2 --> BaCO3 + H2O

  0,15 mol<-0,15 mol-> 0,15 mol

  .....CO2 + 2MOH --> M2CO3 + H2O

  ..0,05 mol<-0,1 mol->0,05 mol

  .....CO2 + M2CO3 + H2O --> 2MHCO3

  0,05 mol<-0,05 mol

  .....CO2 + BaCO3 + H2O --> Ba(HCO3)2

  0,1 mol-> 0,1 mol

  mBaCO3 thu được = (0,15 - 0,1) . 197 = 9,85 (g)

    bởi Quỳnn Nhii 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1