YOMEDIA

Phân loại, gọi tên từng chất và cho biết chất nào tan hay không tan trong nước: ZnCO3, BaSO4, MgSO4, Na2S, Fe(OH)3

bởi Anh Trần 13/05/2019

Bài 1: Phân loại, gọi tên từng chất và cho biết chất nào tan hay không tan trong nước: ZnCO3, BaSO4, MgSO4, Na2S, Fe(OH)3,Pb(OH)2, Al(OH)3, Na2SO3, Ca(HCO3)2, Na3PO4, Ba3(PO4)2, BaSO3, K2SiO3, Cu(NO3)2, KOH, MgCl2.

Bài 2: Một hợp chất X tạo bởi hai nguyên tố P và O. Trong đó, %O = 43,64%. Xác định công thức hóa học của X, biết tỉ khối hơi của X so với O2 bằng 3,44.

Bài 3: Một muối trung hòa cò thành phần khối lượng là: 38,61%K, 13,86%N và 43,52%O. Tìm công thức hóa học của muối.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • *Muối:

  -ZnCO3:Kẽm cacbonat(k tan)

  -BaSO4:Bari Sunfat(k tan)

  -MgSO4:Magie sunfat(tan)

  -Na2S:Natri sunfua(tan)

  -Na2SO3:Natri sunfit(tan)

  -Ca(HCO3)2:Canxi hidrocacbonat(tan)

  -Na3PO4:Natri photphat(tan)

  -Ba3(PO4)2:Bari photphat(k tan)

  -BaSO3:Bari sunfit(k tan)

  -K2SiO3:Kali Silicat(k tan)

  -Cu(NO3)2:Đồng(II) nitrat(tan)

  -MgCl2:Magie clorua(tan)

  *Bazơ:

  -Fe(OH)3:Sắt(III) oxit(k tan)

  -Pb(OH)2:Chì(Ii) oxit(k tan)

  -Al(OH)3:Nhôm oxit(k tan)

  -KOH:Kali oxit(tan)

  bởi Kiệt GT 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA