Nhúng lá nhôm chưa đánh giấy ráp vào dung dịch CuSO4 bão hòa hiện tượng quan sát được của 2 học sinh là gì ?

bởi Nguyễn Lệ Diễm 03/06/2019

+ khi tiến hành thí nghiệm: Phản ứng của nhôm với dung dịch CuSO4 hai học sinh tiến hành như sau :

HS1: đánh sạch là nhôm bằng giấy ráp rồi nhúng ngay vào dung dịch CuSO4 bão hòa

HS2: nhúng lá nhôm chưa đánh giấy ráp vào dung dịch CuSO4 bão hòa

hiện tượng quan sát được của 2 học sinh là gì ?

#Hỏi đáp Hóa Học

Câu trả lời (1)

 • HS1 quan sát được: Có lớp kim loại màu nâu đỏ bám trên thanh nhôm. Dung dịch có màu xanh lam nhạt dần. PTHH: 2Al + 3CuSO4 -> Al2(SO4)3 + 3Cu.

  HS2 quan sát được: không có hiện tượng gì xảy ra. Vì thanh bao bọc quanh thanh nhôm là lớp nhôm oxit, ngăn cản Al ên trong phản ứng với dung dịch CuSO4.

  bởi Đinh Dương Hồng Sương 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • bach dang

  1) Hoà tan 5,5g hh ( Al, Fe ) bằng dd HCl 14,6% ( D= 1,12g/ml ) thu được 4,48 lít khí (đktc)

  Tính thành phần trăm từng kim loại trong hh ban đầu ? Thể tích dd HCl 14,6% tác dụng , C% chất tan trong dd thu được .

  2) Hỗn hợp X chứa ( MgO , CaO ) ; hh Y cũng chứa ( MgO, Al2O3 ) Mx= My = 96g . Biết rằng khối lượng MgO trong X bằng 1,125 lần khối lượng MgO trong Y

  X;Y lần lượt đều tác dụng vs 100ml HCl 19,87% ( D= 1,047 g/ml) vù thu được dd X;Y . X' tác dụng hết Na2CO3 thì tạo ra 1,904 dm3 khí CO2 ( đktc) . Tính thành phần trăm và khối lượng các chất trong hh X và C% các chất tan trong dd X'

 • can chu

  Cho 3.78g bột Al phản ứng vừa đủ dung dịch XCl3 tạo ra dung dịch Y, khối lượng chất tan trong dung dịch Y giảm 4.06g so với dung dịch XCl3. Xác định công thức XCl3.

  Mọi người giải giúp mình với TT.

  P/s có thể giải bài này theo cách tăng giảm khối lượng không nhỉ ?

 • Thu Hang

  hỗn hợp X gồm mg và al được trộn theo tỉ lệ mol tương ứng là 3:2 . cho 25,2 gam hỗn hợp X tác dụng với một khối lượng vừa đủ dung dịch axit sunfuric 40% , phản ứng xong thu được dung dịch Y và V lít khí Co2 ở đktc . tính khối lượng dung dịch Y và giá trị của V

 • Sam sung

  tại sao trong sgk ghi hợp chất nhôm sunfua Al2S3 không tòn tại trong nước mà ngoài sách vẫn có phản ứng về nhôm sunfua với nước vậy ? Ai giải thích hộ mình với.

  PTHH : Al2S3 + H2O -> Al(OH)3 + H2S (bay lên vì là chất khí)

 • het roi

  Hòa tan 21g hh Al và Al2O3 bằng dd HCl vừa đủ thu được dd A và 13,44l H2
  a) Viết pt
  b)tính TP% m các chất trong hh ban đầu
  c)tính V dd HCl 7,3% đã dùng, biết D dd HCl=1,03g/ml

 • Nguyễn Quang Thanh Tú

  Hòa tan hết 10,2g hh X gồm Al,Mg trong dd H2SO4 đặc nóng.Kết thúc phản ứng thu đc 4,48 lít (ddktc) hh 2 khí H2S và SO2 có tỉ lệ thể tích là 1:1.Phần trăm khối lượng của Al trong X là bao nhieu

 • Mai Bảo Khánh

  Đốt cháy hết 2,7g Al bằng khí oxi rồi lấy sản phẩm thu được hòa tan trong dd HCl 14,6%

  a) Viết các phương trình hóa học

  b) Tính thể tích oxi (đktc) đã dùng

  c) Tính khối lượng dd HCl vừa đủ để phản ứng

 • Đào Thị Nhàn

  Cho 10g hỗn hợp nhôm và đồng tác dụng với dung dịch H2SO4 20% thu được 6,72l khí hiđro

  a, viết phương trình phản ứng

  b, tính khối lượng các chất trong hỗn hợp

  c, tính khối lượng dung dịch H2SO4 đã dùng

 • trang lan

  Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,27 gam bột nhôm và 2,04 gam bột Al2O3 trong dung dịch NaOH dư thu được dung dịch X. Cho CO2 dư tác dụng với dung dịch X thu được kết tủa Y, nung Y ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Z. Biết hiệu suất các phản ứng đều đạt 100%. Tính khối lượng của Z.

 • Mai Rừng

  Cho 2,6g Nhôm tác dụng với 200ml dung dịch HCL:2M.Thu được thể tích lít khí bay ra(đktc)

  a) Chất nào còn dư? dư bao nhiêu gam

  B) Tính thể tích chất khí

  c)Dùng lượng khí trên đem tác dụng với oxit sắt từ.Tính khối lượng sản phẩm thu được

  PS: cần làm gấp tối nay