Nhận biết na2so4 , kcl, ba(oh)2 , h2so4

bởi Phan Thị Trinh 13/05/2019

trình bày phương pháp nhận biết các chất sau :a) k2so4 , nacl , naoh, hno3,

b) na2so4 , kcl, ba(oh)2 , h2so4

c) ca(oh)2 , koh , kcl ,hcl

Câu trả lời (1)

 • a, Lấy mỗi thứ một ít làm mẫu thử

  Đánh số thứ tự từ 1-> 4

  Nhúng quì tím vào 4 lọ

  + quì tím hóa xanh: NaOH

  +quì tím hóa đỏ: HNO3

  + chất ko có htg: NaCl;K2SO4

  Cho 2 chất còn lại tác dụng với BaCl2

  +chất tạo ra kết tủa trắng: K2SO4

  + chất không htg: NaCl

  pthh: k2so4 + BaCl2 --> BaSO4 + 2kcl

  b, Trình bày tương tự cho các chất vào quì tím

  +quì tím hóa đỏ: H2SO4

  +quì tím hóa xanh ba(oh)2

  +ko htg: na2so4 và kcl

  cho 2 chất còn lại tác dụng với chất vừa tìm đc là ba(oh)2

  +chất tạo kết tủa trắng: na2so4

  +chất ko htg: kcl

  pthh: na2so4 + ba(oh)2 -> baso4 + 2naoh

  c, TT cho 4 chất nhúng vào quí tìm

  +quì tím hóa xanh: ca(oh)2 và koh

  +quí tím hóa đỏ: hcl

  +ko htg: kcl

  cho 2 chất là ca(0h)2 và koh đi qua khí co2

  +chất tạo kết tủa: ca(oh)2

  +ko htg: koh

  pthh: ca(oh)2 +co2 -> caco3 + h20

  bởi nguyễn thị kim loan 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan