Nhận biết h2so4, Naoh,na2so4,nacl

bởi Nguyễn Thanh Thảo 17/05/2019

Bài 1

Có 4 ống nghiệm, mỗi ống đựng mỗt dung dịch sau:h2so4, Naoh,na2so4,nacl.hãy trình bày phương trình hóa học để nhận biết mỗi dung dịch

Bài 2

Cho 13gam zn tác dụng với 500ml dung dịch hcl 1m.hãy tính

A,khối lượng của muối zncl2 sinh ra?

B,thể tích khí hiđrô sinh ra(dktc)?(cho zn=65,cl=35,5

Câu trả lời (1)

 • bài 1:

  cho quỳ tím vào 4 mẩu thử nếu:

  - nếu quỳ tím hóa xanh là NaOH

  - nếu quỳ tím hóa đỏ là H2SO4

  - nếu quỳ tím không đổi màu là Na2SO4, NaCl (*)

  cho dd BaCl2 vào nhóm (*):

  - nếu xuất hiện kết tủa trắng là Na2SO4

  BaCl2+ Na2SO4 -> BaSO4 + 2NaCl

  - không hiện tường là NaCl

  bởi Lương Nhân 17/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan