AMBIENT

Nhận biết các chất sau bằng phương pháp hóa học CuO, NaOH, Fe2O3, H2SO4, Mg

bởi Hương Lan 25/02/2019

1,Nhận biết các chất sau bằng phương pháp hóa học: CuO, NaOH, Fe2O3, H2SO4, Mg. Viết các PTPỨ

2,Hòa tan 4,5g hh 2 kim loại :Al,Mg, trong dd H2SO4 dư.Sau khi Phản ứng kết thúc thu đc 5,04 lít khí không màu ở đktc.

a, Viết PTHH

b,Tính C% thành phần về KL mỗi kim loại trong hh ban đầu

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Mình nghĩ câu b là tính thành phần phần trăm mỗi kim loại trong hh /_/ -> mình sửa lại nha

  ------------------------

  \(n_{H_2}=\dfrac{5,04}{22,4}=0,225\left(mol\right)\)

  Gọi x, y lần lượt là số mol của Mg, Al

  Pt: \(Mg+H_2SO_4\rightarrow MgSO_4+H_2\) (1)

  x ----> x

  \(2Al+3H_2SO_4\rightarrow Al_2\left(SO_4\right)_3+3H_2\)(2)

  y -----> 1,5y

  (1)(2) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}24x+27y=4,5\\x+1,5y=0,225\end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,075\\y=0,1\end{matrix}\right.\)

  \(m_{Mg}=0,075.24=1,8\left(g\right)\)

  \(m_{Al}=0,1.27=2,7\left(g\right)\)

  \(\%Mg=\dfrac{1,8.100}{4,5}=40\%\)

  %Al = 100 - 40 = 60%

  bởi Phương Yên Nguyễn Thị 25/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>