AMBIENT

Nhận biết AlCl3, MgCO3, BaCO3, NaCl

bởi Nguyễn Thị Lưu 13/05/2019

Chỉ dùng H2O và các thiết bị cần thiết. Hãy trình bày cách nhận biết 4 gói bột mất nhãn sau: AlCl3, MgCO3, BaCO3, NaCl

ADSENSE

Câu trả lời (1)

  • MgCO3 và BaCO3 ko tan trong nước. AlCl3 và NaCl tan trong nước.

    Nung MgCO3 và BaCO3 sau đó đem chất rắn thu được sau pư (MgO; BaO) hòa tan trong nước sẽ nhận biết được BaO (tan) còn MgO ko tan.

    Dùng dd thu được sau khi hòa tan BaO để nhận biết AlCl3 => pư tạo kết tủa. NaCl ko pư

    bởi Nguyen huong 13/05/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>