AMBIENT

Nhận biết 3 dung dịch hóa chất sau đây viết PTHH: Na2SO4, NaCl, HCl

bởi Trần Hoàng Mai 27/04/2019

giúp mình vs

1 nhận biết 4 chất sau viết PTHH: NaCl, Na2SO4, BaCO3, BaSO4

2 nhận biết 3 chất sau viết PTHH: Mg, Al, Cu

3 nhận biết 3 dung dịch hóa chất sau đây viết PTHH: Na2SO4, NaCl, HCl

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • 1. Trích mẫu thử, đánh số từ 1-> 4.

  Hòa tan từ từ các mẫu thử vào nước. Nếu

  + Mẫu thử tan là NaCl, Na2SO4

  + Mẫu Thử không tan là BaCO3, BaSO4

  Cho nước vào mẫu thử của BaCO3, BaSO4 đồng thời sục khí CO2 dư vào các mẫu thử. Nếu

  + Mẫu thử tan là BaCO3

  PTHH: BaCO3 + H2O + CO2 -> Ba(HCO3)2

  + Mẫu thử không tan là BaSO4

  Cho dung dịch BaCl2 vào mẫu thử của NaCl, Na2SO4. Nếu

  + Xuất hiện kết tủa trắng ko tan là Na2SO4

  PTHH: Na2SO4 + BaCl2 -> BaSO4 + 2NaCl

  + Không có hiện tượng là NaCl

  bởi Phương AAnh 27/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA