Nêu tính chất hóa học của oxit axit , oxit bazo

bởi Việt Long 07/10/2018

nêu tính chất hóa học của oxit axit , oxit bazo lấy vd .viết phương trình hóa học minh họa

Câu trả lời (3)

 • 1Oxit bazơ tác dụng với nước: Một số những oxit bazơ tác dụng với nước tạo thành dung dịch kiềm.
  Ví dụ cụ thể:
  Na2O + H2O → 2NaOH
  CaO + H2O → Ca(OH)2
  BaO + H2O → Ba(OH)2
  Một số oxit bazơ tác dụng với nước đồng thời cũng tan được trong nước là:
  Na2O, K2O, Li2O, Rb2O, Cs2O, SrO CaO, BaO.
  Tác dụng với axit sinh ra muối và nước
  Oxit bazơ + axit → muối + nước
  Ví dụ cụ thể:
  BaO + 2HCl → BaCl2 + H2O
  CaO + HCl → CaCl2 + H2O
  Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

  Tác dụng với oxit axit sinh ra muối và nước:
  Một số oxit bazơ, là những oxit bazơ tan trong nước phản ứng với oxit axit sinh ra muối.
  Ví dụ cụ thể:
  CaO + CO2 → CaCO3

  Oxit axit tác dụng với nước:
  Đa số oxit axit tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit.
  Ví dụ cụ thể:
  SO3 + H2O → H2SO4
  P2O5 + 3H2O → 2H3PO4
  CO2 + H2O → H2CO3
  2Những oxit axit tác dụng được với nước và do đó cũng tan trong nước.
  Oxit axit tác dụng với dung dịch bazơ:
  Oxit axit + dd bazơ → muối + nước.
  Ví dụ cụ thể:
  CO2 + Ca(OH)2 → H2O + CaCO3
  Những oxit khác như SO2, P2O5,…. Cũng có phản ứng với dung dịch bazơ sinh ra muối và nước.
  Oxit axit tác dụng với oxit bazơ: Oxit axit tác dụng với một số oxit bazơ (tan) tạo thành muối.
  Thí dụ: CO2 + BaO → BaCO3

  bởi cao viet huy 07/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
  1. Tính chất hóa học của Oxit bazơ : 

  1) Tác dụng với nước :

  {Một số oxit bazơ} + H2O  \rightarrow {dung dịch bazơ}

   2) Tác dụng với Axit :

   {Oxit bazơ} + {Axit(HCl;H2SO4 loãng ; ...)} \rightarrow {Muối} + H2O

   3) Tác dụng với Oxit Axit :

   {Oxit bazơ} + {Oxit Axit} \rightarrow {Muối}

  bởi Phạm Phú Cường 19/10/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • {Oxit bazơ} + {Oxit Axit} \rightarrow {Muối}

  bởi Sún TV 14/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan