AMBIENT

Nếu lấy 38,25g oxit của A cho vào dd HCl 0,4 M thì sau PU klg của chất tan trong dd thu đc là bao nhiêu g?

bởi An Nhiên 29/04/2019

Oxit của KL A có % klg của A là 89,54%

a, Lấy 22,95g oxit của A cho vào 500ml dd HCl a M, sau PU dd thu đc chỉ có 1 chất tan duy nhất. Tìm a?

b, Nếu lấy 38,25g oxit của A cho vào dd HCl 0,4 M thì sau PU klg của chất tan trong dd thu đc là bao nhiêu g?

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a)mO trong oxit=22.95x10.46%=2.4g<=>0.15mol

  PTHH:AxOy +2yHCl->ACl2y/x + yH2O

  Từ PTHH->nHCl=2xnOtrong oxit=2x0.15=0.3mol

  ->a=0.3:0.5=0.6M

  b)mO trong oxit=38.25x10.46%=4g<=>0.25mol

  Từ PTHH->nHCl=2xnOtrong oxit=0.25x2=0.5mol

  ->nH2O=1/2nHCl=0.25mol

  Áp dụng ĐLBTKL

  ->moxit+mHCl=m muối +mH2O

  ->m muối=38.25+0.5x36.5-0.25x18

  =52g

  Chắc là đúng rồi đó bạn.

  bởi Trần Uyên 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA