AMBIENT

Nếu dùng hết thể tích h2 thu được ở trên thì khử được bao nhiêu g đồng 2 oxit

bởi Ha Ku 29/04/2019

Cho1 hỗn hợp gồm 2 kim loại Na và K tác dụng hết vs ns, sau pứ thu đc 2.24l H2 và dd A. Đem trung hòa dd A bằng 400ml dd axit, sau đó cô cạn dd thu đc 13.3g muối khan

a) Tính kl hh kim loại ban đầu

b) Nếu dùng hết thể tích h2 thu đc ở trên thì khử đc bao nhiêu g đồng 2 oxit

c) tính Cm của dd hcl pứ

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Ta có nH2 = \(\dfrac{2,24}{22,4}=0,1\left(mol\right)\)

  Na + H2O \(\rightarrow\) NaOH + \(\dfrac{1}{2}\)H2

  x........x............x.............x/2

  K + H2O \(\rightarrow\) KOH + \(\dfrac{1}{2}\)H2

  y.......y............y.............y/2

  Bạn ơi trung hòa bằng dung dịch axít nào mới được chứ

  Mình chọn HCl nha

  NaOH + HCl \(\rightarrow\) NaCl + H2O

  x..............x............x...........x

  KOH + HCl \(\rightarrow\) KCl + H2O

  y.............y.............y........y

  => \(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{x}{2}+\dfrac{y}{2}=0,1\\58,5x+74,5y=13,3\end{matrix}\right.\)

  => \(\left\{{}\begin{matrix}x=0,1\\y=0,1\end{matrix}\right.\)

  => mNa = 23 . 0,1 = 2,3 ( gam )

  => mK = 39 . 0,1 = 3,9 ( gam )

  H2 + CuO \(\rightarrow\) Cu + H2O

  0,1......0,1.......0,1........0,1

  => mCuO = 80 . 0,1 = 8 ( gam )

  => CM HCl = ( 0,1 + 0,1 ) : 0,4 = 0,5 M

  bởi hoang minh hiep 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>