YOMEDIA

Lập công thức hoá học của FexOy

cho 6,28 g hỗn hợp A gồm Al, Zn tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 3,136 lit khí H2 (ĐKTC). Toàn bộ lượng H2 này tác dụng vừa đủ với hỗn hợp B gồm 3,2 gam Fe2O3 và a gam FexOy . Sau khi kết thúc thu được 5,6 gam Fe.

a)Tính khối lượng mỗi chất trong A và giá trị của a

b)Lập công thức hoá học của FexOy

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • goi x la so mol cua Al

  y la so mol cua Zn

  \(n_{H_2}=\dfrac{3,136}{22,4}=0,14\left(mol\right)\)

  2Al + 6HCl \(\rightarrow\) 2AlCl3 + 3H2

  de: x \(\rightarrow\) 1,5x

  Zn + 2HCl \(\rightarrow\) ZnCl2 + H2

  de: y \(\rightarrow\) y

  Ta co: 27x + 65y = 6,28

  1,5x + y = 0,14

  => x = 0,04 y = 0,08

  a, \(m_{Al}=27.0,04=1,08g\)

  \(m_{Zn}=6,28-1,08=5,2g\)

  \(n_{Fe_2O_3}=\dfrac{3,2}{160}=0,02\left(mol\right)\)

  Fe2O3 + 3H2 \(\rightarrow\) 2Fe + 3H2O (1)

  de: 0,02 \(\rightarrow\) 0,06 \(\rightarrow\) 0,04

  Ta co: \(n_{H_2\left(1\right)}+n_{H_2\left(2\right)}=0,14\)

  \(n_{H_2\left(2\right)}=0,14-0,06=0,08\left(mol\right)\)

  \(m_{Fe}=m_{Fe\left(1\right)}+m_{Fe\left(2\right)}\)

  \(\Rightarrow m_{Fe\left(2\right)}=5,6-\left(0,04.56\right)=3,36g\)

  FexOy + yH2 \(\rightarrow\) xFe + yH2O (2)

  pt: y 56x

  de: 0,08 3,36

  Ta co: 3,36y = 4,48x

  \(\Rightarrow\dfrac{x}{y}=\dfrac{3,36}{4,48}=\dfrac{3}{4}\)

  \(\Rightarrow CT:Fe_3O_4\)

  \(n_{Fe_3O_4}=\dfrac{0,08}{4}=0,02\left(mol\right)\)

  \(a=0,02.232=4,64g\)

    bởi Nguyen Long 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)