ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Để kết tủa hoàn toàn dd A thì cần dùng bn g dd NaOH 20%?

cho 4,48 gam sắt hòa tan vào dung dịch Hcl 1M lấy dư. Sau phản ứng thu được dd A và khí H2

A) tính VH2

B) tính Vdd HCl đã tham gia phản ứng

C) để kết tủa hoàn toàn dd A thì cần dùng bn g dd NaOH 20%

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a,Khi hòa tan sắt vào dd HCl dư ta có pthh xảy ra:

  Fe+2HCl\(\rightarrow\) FeCl2+H2(1)

  Theo đề bài và pthh(1) ta có:nH2=nFe=4,48:56=0,08(mol)

  V H2 thoát ra =0,08\(\times\)22,4=1,792(l)

  Vậy V khí H2 thoát ra là :1,792(l)

  b,theo pthh(1) và để bài ta lại có:nHCl(pư)=2\(\times\)nFe=0,08\(\times\)2=0,16(mol)

  V dd HCl đã tham gia pư là=\(\dfrac{0,16}{1}\)=0,16(l)

  Vậy V dd HCl đã tham gia pư là :0,16(l)

  c,dd A lúc này sau pư(1) có :HCl dư và dd FeCl2

  Khi cho dd A tác dụng với dd NaOH thì ta có các pthh có thể xảy ra:

  2NaOH+FeCl2\(\rightarrow\)Fe(OH)2+2NaCl(2)

  NaOH+HCl\(\rightarrow\)NaCl+H2O(3)

  Để kết tủa hoàn toàn dd A thì :

  nNaOH=2\(\times\)nFeCl2 nên nNaOH=0,08\(\times\)2=0,16(mol)

  mNaOH để dd A kết tủa =0,16\(\times\)40=6,4(g)

  ta thấy: m dd NaOH(20%) cần dùng là:

  m dd NaOH=6,4:20\(\times\)100=32(g)

  Vậy dd NaOH(20%) cần dùng để tạo kết tủa hoàn toàn dd A là 32(g)

    bởi Nguyễn Quỳnh 27/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1