Dẫn toàn bộ sản phẩm Khí trên vào dung dịch nước vôi trong thu được bao nhiêu gam kết tủa?

bởi Xuan Xuan 23/04/2019

cho 21.2 g \(Na_2CO_3\) tác dụng với dung dịch 50ml HCl. Tính

a) thể tích khí sinh ra

b) nồng độ mol ddHCl

Dẫn toàn bộ sản phẩm Khí trên vào dung dịch nước vôi trong thu được bao nhiêu gam kết tủa?biết hiệu suất phản ứng là 80%.

help me.....!!!

Câu trả lời (1)

 • a, Khi cho Na2CO3 tác dụng với dd HCl ta có pthh:

  Na2CO3+2HCl\(\rightarrow\)2NaCl+CO2+H2O(1)

  theo đề bài :nNa2CO3=21,2:106=0,2(mol)

  theo pthh(1):nNa2CO3=nCO2=0,2(mol)

  V khí H2 thoát ra=0,2\(\times\)22,4=4,48(l)

  Vậy V khí H2 thoát ra sau pư(1) là 4,48(l)

  b, theo pthh(1) ta lại có:nHCl=2nH2=2nNa2CO3=0,4(mol)

  CM dd HCl=\(\dfrac{0,4}{0,05}\)=8(M)

  Khi cho toàn bộ khí sản phẩm tác dụng với dd Ca(OH)2 thì có pthh:

  CO2+Ca(OH)2\(\rightarrow\) CaCO3+H2O(2)

  theo pthh(1) ta có nCO2=0,2(mol)

  theo pthh(2) ta có nCO2=nCaCO3=0,2(mol)

  mCaCO3 theo pthh(2)=100\(\times\)0,2=20(g)

  nhưng trên thực tế hiệu suất chỉ đạt 80%

  nên mCaCO3 thực thu được sau pư(2)=20:100\(\times\)80=16(g)

  vậy CM dd HCl=8(M),mCaCO3 thu được khi cho khí CO2 ở pthh(1) tác dụng với dd Ca(OH)2 với hiệu suất 80% là 16(g)

  bởi Nguyễn Dung Dung 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan