Cô cạn dung dịch X thì thu được bao nhiêu gam muối khan ?

bởi Bảo Lộc 25/04/2019

Cho 17,7 gam hỗn hợp kẽm và magie tác dụng hết với dung dịch HCl 0,1M thu được 0,6 gam khí và dung dịch X.

a, Cô cạn dung dịch X thì thu được bao nhiêu gam muối khan ?

b, Tính thể tích dung dịch HCl cần dùng

Câu trả lời (1)

 • nH2=0,3(mol)

  Ta có:

  nCl=nHCl=2nH2=0,6(mol)

  mCl=35,5.0,6=21,3(g)

  mmuối=mKL + mCl=17,7+21,3=39(g)

  Vdd HCl=\(\dfrac{0,6}{0,1}=6\left(lít\right)\)

  bởi Mai Thị Thủy 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan