Cho 1 lượng NaOH dư vào dung dịch sau phản ứng sẽ thu được bao nhiêu gam kết tủa?

bởi Lê Minh Hải 29/04/2019

Hòa tan 12.8g hỗn hợp Mg và MgO phải dùng 400ml dung dịch HCl 2M.

a. Tính phần trăm khối lượng chất ban đầu.

b. Cho 1 lượng NaOH dư vào dung dịch sau phản ứng sẽ thu được bao nhiêu gam kết tủa

Câu trả lời (1)

 • a) Gọi x,y lần lượt là số mol của Mg, MgO

  nHCl = 2 . 0,4 = 0,8 mol

  Pt: Mg + 2HCl --> MgCl2 + H2

  .......x.........2x............x

  ......MgO + 2HCl --> MgCl2 + H2O

  ........y...........2y...............y

  Ta có hệ pt: \(\left\{{}\begin{matrix}24x+40y=12,8\\x+y=0,4\end{matrix}\right.\)

  <=> x = y = 0,2

  % mMg = \(\dfrac{0,2\times24}{12,8}.100\%=37,5\%\)

  % mMgO = 100% - 37,5% = 62,5%

  \(\Sigma_{n_{MgCl2}}=0,2+0,2=0,4\left(mol\right)\)

  Pt: MgCl2 + 2NaOH --> Mg(OH)2 + 2NaCl

  .....0,4 mol--------------> 0,4 mol

  mkết tủa = 0,4 . 58 = 23,2 (g)

  bởi Tuấn Anh Nguyễn Ngô 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan