ON
ADMICRO
VIDEO

Chỉ được dùng nước, hãy nhận biết các chất rắn sau: \(NaOH,{\text{ }}A{l_2}{O_3},{\text{ }}BaC{O_3},{\text{ }}CaO.\)

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Hoà tan các mẫu thử vào nước nhận biết CaO tan tạo dung dịch đục, NaOH tạo dung dịch trong suốt, còn Al2O3 và BaCO3 không tan.

  Lấy dung dịch NaOH vừa nhận ra ở trên cho vào 2 mẫu thử không bị hoà tan trong nước → Al2O3 tan, BaCO3 không tan.

  CaO + H2O → Ca(OH)2

  2NaOH + Al2O3 → 2NaAlO2 + H2O

    bởi hồng trang 26/01/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1