Chất nào có phản ứng với dung dịch HCl và Ca(OH)2

bởi Nguyễn Hiền 20/04/2019

Cho các chất sau: \(Na_2O\); \(SO_3\); \(Cu\left(OH_2\right)\); \(N_2O_5\); \(AgNO_3\); \(Fe\); \(Cu\). Chất nào có phản ứng với dung dịch \(HCl\); \(Ca\left(OH\right)_2\). Hãy viết các pt phản ứng xảy ra.

Câu trả lời (1)

 • a, pứ với HCl:

  Na2O+2HCl--->2NaCl+H2O

  Cu(OH)2+2HCl--->CuCl2+2H2O

  AgNO3+HCl--->AgCl+HNO3

  Fe+2HCl--->FeCl2+H2

  b, pứ với Ca(OH)2:

  Ca(OH)2+SO3--->CaSO4+H2O

  Ca(OH)2+N2O5--->Ca(NO3)2+H2O

  Ca(OH)2+2AgNO3--->Ca(NO3)2+Ag2O+H2O

  bởi Dương Thùy 20/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan