AMBIENT

Chất nào bị nhiệt phân hủy viết các phương trình phản ứng xảy ra

bởi thanh hằng 29/04/2019

Cho các chất sau: Cu(OH)2,Mgo,Fe(OH)3,KOH,Ba(OH)2 gọi tên và phân loại các chất trên

- Trong các chất trên chất nào tác dụng được với:

+Dung dịch H2SO4 loãng

+ Khí Co2

Chất nào bị nhiệt phân hủy viết các phương trình phản ứng xảy ra.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • MgO: oxit bazơ: Magie oxit

  Cu(OH)2: bazơ không tan; Đồng(II) hiđroxit

  Fe(OH)3:bazơ không tan; Sắt(III) hiđroxit

  KOH: bazơ tan(kiềm): kali hiđroxit

  Ba(OH)2:bazơ tan(kiềm): Bari hiđroxit

  - Tất cả 5 chất đều tác dụng H2SO4:

  MgO+H2SO4\(\rightarrow\)MgSO4+H2O

  Cu(OH)2+H2SO4\(\rightarrow\)CuSO4+2H2O

  2Fe(OH)3+3H2SO4\(\rightarrow\)Fe2(SO4)3+6H2O

  2KOH+H2SO4\(\rightarrow\)K2SO4+2H2O

  Ba(OH)2+H2SO4\(\rightarrow\)BaSO4+2H2O

  - Tác dụng CO2 chỉ có bazơ tan(kiềm): KOH và Ba(OH)2:

  CO2+ Ba(OH)2\(\rightarrow\)BaCO3+H2O

  CO2+2KOH\(\rightarrow\)K2CO3+H2O

  - Baz ơ không tan bị nhiệt phân hủy: Cu(OH)2 và Fe(OH)3

  Cu(OH)2\(\overset{t^0}{\rightarrow}CuO+H_2O\)

  2Fe(OH)3\(\overset{t^0}{\rightarrow}Fe_2O_3+3H_2O\)

  bởi Thành Hùng 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>