BaCl2, Na2SO4, Cu, Fe, KOH, Mg(OH)2, Zn, NaCl chất nào tác dụng với CO2

bởi Lê Bảo An 27/04/2019

Cho các chất sau: BaCl2, Na2SO4, Cu, Fe, KOH, Mg(OH)2, Zn, NaCl, MgSO4. Chất nào tác dụng với

a. CO2

b. dd HCl

c. dd NaOH

Viết PTHH minh họa

Câu trả lời (1)

 • a) 2KOH + CO2 --> K2CO3 +H2O

  KOH+CO2 --> KHCO3

  b) Fe +2HCl --> FeCl2 +H2

  KOH +HCl --> KCl + H2O

  Mg(OH)2 +2HCl --> MgCl2 + 2H2O

  Zn +2HCl --> ZnCl2 +H2

  C) Zn + 2NaOH --> Na2ZnO2 +H2

  2NaOH +MgSO4 --> Na2SO4 +Mg(OH)2

  bởi thanh thanh mai 27/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan