ADMICRO
VIDEO

Tính V tối thiểu?

Hỗn hợp A gồm 3 kim loại X,Y,Z có tỉ lệ mol tương ứng là 1:2:3 và tỉ lệ khối lượng nguyên tử tương ứng là 10:11:23.cho 24,582g A tác dụng với 500ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch B và hỗn hợp chất rắn C. Mặt khác, khi cho lượng kim loại X bằng lương X có trong A tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 2,24l H2(dktc). Cho từ từ V lít dung dịch HCl 1M vào B đến khi thu được dung dịch trong suốt trở lại.Giá trị tối thiểu của V là?
Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (0)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON