RANDOM

Tính thành phần trăm theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu?

bởi Hoa Mai 09/12/2018

cho 21,8 g hỗn hợp kim loại gồm bạc và sắt tác dụng vừa đủ với 1,2 lít dung dịch HNO3 0,5 M thu được một chất khí duy nhất, không màu hóa nâu ngoài không khí.

a) tính thành phần trăm theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu

b) tính thể tích khí (X) thu được ở đkc

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • a) tính phần trăm khối lượng KL
   nHNO3 = 1,2 * 0,5 = 0,6  

    chất khí không màu hóa nâu là NO
  gọi X và Y lần lươt là số mol của Ag và Fe  

  =>PT: 108X + 56 = 21,8 

  quá trình ngường e                 quá trình nhận e

   Ag = Ag+1 + 1e                   N+5 = N+2 + 3e

   X          X                               0,6      0,2

   Fe0   = Fe+3 +3e                 

   Y          3Y

  bảo toàn e: 1X + 3Y = 0,6
   => X= 0,12 ; Y= 0,16
  => C% (Ag) = (0,12 * 108)/21,8 =59%
  => C% (Fe)  = 100 - 59 = 41%

  b)
  từ quá trình nhận e => nNO = 0,6/3 =0,2 
  => V(NO) = 0,2 * 22,4 = 4,48 (l)

  bởi Nguyễn Cương 16/12/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>