AMBIENT

Tính nồng độ phần trăm của các chất trong dung dịch sau khi điện phân.

bởi Lê Nhật Minh 02/06/2019

Tiến hành điện phân (có màng ngăn xốp ) 500ml dung dịch NaCl 4 M ( d= 1,2g/ml ) . Sau khí 75% NaCl bị điện phân thì dừng lại . Tính nồng độ phần trăm của các chất trong dung dịch sau khi điện phân.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Đổi : 500ml = 0,5 l

  n NaCl = 4 . 0,5 = 2 mol

  \(\Rightarrow\) m NaCl bị điện phân = 2 . 75% = 1,5 mol

  2NaCl + 2H2O \(\rightarrow\) 2NaOH + H2 + Cl2

  1,5............................1,5........0,75.....075

  m dd NaCl = 500 . 1,2 = 600 g

  m dd sau pứ = m dd NaCl - m H2 - m Cl2

  = 600 - 0,75 . 2 - 0,75 . 71 = 545,25 g

  m NaOH = 0,75 . 40 = 30 g

  C% NaOH = \(\dfrac{30}{545,25}\).100% = 5,5 %

  bởi Lê Thị Minh Thư 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Hường Tám
  https://www.google.com.vn/search?q=Điện phân dung dịch gồm 7,45 gam KCl và 28,2 gam Cu(NO3)2 (điện cực trơ, màng ngăn xốp) đến kh%C3%AD khối lượng dung dịch giảm đi 10,75 gam thì ngừng điện phân (giả thiết lượng nước bay hơi không đáng kể). tổng khối lượng các muối có trong dung dịch sau điện phân là
 • Nguyễn Thủy

  THỂ TÍCH MOL PHÂN TỬ CỦA CHẤT KHÍ(V)

 • hoàng duy

  Hòa tan hết 25,2g kim loại R trong dung dịch axit HCl sau phản ứng thu được 1,008L H2(đktc). Xác định kim loại R

 • Đặng Ngọc Trâm

  Để hòa tan 9,6g một hỗn hợp đồng mol (cùng số mol)của 2 oxit kim loại có hóa trị II cần 14,6g axit HCl . Xác định công thức của 2 kim loại trên biết kim loại hóa trị II có thể là Be,Mg,Ca,Fe,Zn,Ba

 • Hy Vũ

  Nhúng một thanh kim loại X có hoá trị II vào 0,5 lít dung dịch CuSO4 0,2 M, sau phản ứng xảy ra hoàn toàn, thấy khối lượng thanh kim loại giảm 0,05 g và nồng độ CuSO4 còn lại 0,1 M

  a)Xác định kim loại X

  b)Cho m gam kim loại X vào 1 lít hỗn hợp AgNO3 0,1 M và CuSO4 0,1M sau khi phản ững xảy ra hoàn toàn thì thu được chất rắn có khối lượng cực đại.Tính m

 • Nguyễn Bảo Trâm

  okey ai chuyên hóa vào làm bài này hộ mik cái

  1) cho 1,68(g) (Ag,Cu) tác dụng 29,4 (g) dd H2SO4 đặc nóng thu được 1 khí và dd Y

  cho khí vừa tạo ra tác dụng với nước brom sau đó thêm Ba(NO3)2 dư thu 2,796(g) kết tủa

  a) tính khối lượng bạc và đồng ban đầu

  b) tính nồng độ phần trăm H2SO4 ban đầu biết H2SO4 phản ứng 10%

  nói trước nếu bài giả câu a mà ra số âm thì ko phải đề sai đâu mà bạn giả sai đó mik cũng giải ra số âm 3 lần bằng ba cách khác nhau rồi hỏi cô cô đều bảo mình sai nếu ai có trình độ làm ơn vào giúp mik cái

 • Lê Nhật Minh

  Tiến hành điện phân (có màng ngăn xốp ) 500ml dung dịch NaCl 4 M ( d= 1,2g/ml ) . Sau khí 75% NaCl bị điện phân thì dừng lại . Tính nồng độ phần trăm của các chất trong dung dịch sau khi điện phân.

 • Hoa Hong

  nhiệt phân hoàn toàn 3,5g một muối cacbonat kim loại hóa trị 2 thu được 1.96g chất rắn. Muối cacbonat của kim loại đã dùng là

  A. Feco3

  B. Baco3

  C. Mgco3

  D. Caco3

 • Phan Quân

  điện phân dung dich cuso4 thì khí có thoát ra ở 2 điện cực không

 • Ban Mai

  Điện phân dung dịch HCl, CuSO4, Fe2(SO4)3 = điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi đến khi ở catốt thu được 5,12 g Cu thì dừng lại, khi đó ở catốt chưa có khí thoát ra còn ở nốt thu được 1,792 lít hồn hự khia A có tỉ khối so với hiddro là 30,625. dung dịch sau điện phân tác dụng vừa đủ vs V lít dung dịch Ba(OH)2 0,2M, đun nóng trong không khí để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 70 gam kết tủa, Tính V

 • Lê Chí Thiện

  Cho một thanh Zn dư vào 200 ml dd hỗn hợp HCl aM và H2SO4 bM, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dd chứa 43,3 g muối 6,72 l khí A.

  a) Tính a và b

  b) Cho toàn bộ khí A vào bình kín rồi bơm thêm khí C2H4 vào cho đến khi đạt tổng thể tích 12 l rồi tạo điều kiện xảy ra phản ứng hóa học ( sinh ra khí C2H6 ). Sau phản ứng thấy thể tích của hỗn hợp khí còn 9,2 l. Tính thể tích các khí thành phần còn lại trong bình sau phản ứng , biết các thể tích đo ở đktc.

 • Phạm Khánh Linh

  Thầy cho em hỏi 2 ý của vấn đề ăn mòn kim loại: 2 trường hợp dưới đây có xảy ra ăn mòn điện hóa?

  - Cho hỗn hợp Zn, Cu tác dụng với khí Cl2  

  ( nếu Zn + Cl2 ---->  dung dịch ZnCl2 là dung dịch chất điện ly thì có ăn mòn đúng không ạ. Hay cần phải nói thêm

  là Cu tiếp xúc trực tiếp với Zn hoặc nối dây thì mới ăn mòn điện hóa ạ?)

  - Cho miếng gang (Fe,C) vào khí HCl      (trong không khí ẩm thì gang bị ăn mòn, còn trong axit thì gang có bị không ạ?)

  em cảm ơn thầy!

 • lê ngọc

  điện phân 200ml cuso4 trong thời gian thấy kl dd giảm 8g. Dung dịch sau điện phân td h2s dư 9,6g kết tủa. Nồng độ mol  cuso4 ban đầu

   

 • dư phương thảo

  câu 1:

  điện phân với điện cực trơ màng ngăn xốp 1 lit dd hỗn hợp chứa 0,01 mol hcl:0,01 mol cucl2:0,01 mol nacl khi ở ca tốt thu đc 0,336 lít khí <đktc> thì dừng điệnu phân.dd sau điện phân có pH bàng bn/

  câu 2

  hòa tan 0,585 gam nacl vào nước rồi điện phân với điện cực trơ có màng ngăn xốp thu đc 500 ml dung dịch có pH =2 .hiệu suất pư điện phân là?

 • Lê Minh Bảo Bảo

  Mn ơi. Em muốn hỏi làm sao xác định được đâu là phản ứng thủy luyện ạ. Có phải cứ có nước tham gia phản ứng là thủy luyện không? 

  Như bài này thì sao ạ? Em cảm ơn ạ!

  Phản ứng điều chế kim loại nào sau đây thuộc phản ứng thủy luyện?

  A. CuO + CO → Cu + CO2                                       B. 2Al + 3CuO → Al2O3 + 3Cu

  C. Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu                                  D. CuSO4 + H2O → Cu + 1/2 O2 + H2SO4

 • Văn Quốc Duy

  Hòa tan 6,5 gam FeCl3 và m gam CuSO4 vào nước thu được dung dịch X. Tiến hành điện phân dung dịch X (điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi) trong thời gian t giây, thu được 1,792 lít khí ở anot (đktc). Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì tổng thể tích khí thu được ở cả hai điện cực là 3,136 lít (đktc). Biết hiệu suất điện phân 100%, các khí sinh ra không tan trong dung dịch. Giá trị của m là
  A. 27,2. 
  B. 24,0. 
  C. 19,2. 
  D. 20,8.

 • hai trieu

  Xin chào mọi người. Mình muốn hỏi phần này ạ. Mọi người cho ý kiến với nhé!

  Tiến hành các thí nghiệm sau:

  (a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3

  (b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2

  (c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng

  (d) Cho Na vào dung dịch CuSO4

  (e) Nhiệt phân AgNO3

  (f) Điện phân nóng chảy Al2O3

  Sau khi kết thúc các phản ứng, thí nghiệm thu được kim loại?

 • Dương Quá

  Bài điện phân dung dịch muối clorua này làm sao mọi người ơi. Giúp mình với. Thanks.

  Điện phân một lượng dư dung dịch MgCl2 (điện cực trơ, có màng ngăn xốp bao điện cực) với cường độ dòng điện 2,68A trong 2 giờ. Sau khi dừng điện phân khối lượng dung dịch giảm m gam, giả thiết nước không bay hơi, các chất tách ra đều khan. Giá trị của m là:

 • thanh hằng

  Mọi người ơi, giúp mình câu này với. Cảm ơn rất nhiều.

  Cho khí CO đi qua ống chứa 0,04 mol X gồm FeO và Fe2O3 đốt nóng, ta nhận được 4,784 gam chất rắn Y ( gồm 4 chất), khí đi ra khỏi ống dẫn qua dung dịch Ba(OH)2 dư thì thu được 9,062 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng FeO trong hỗn hợp X là:

 • hành thư

  Mọi người ơi, cho mình hướng làm bài này được không? Dạng điện phân sao thấy khó hiểu quá. Mình cảm ơn trước nhé.

  Điện phân với điện cực trơ dung dịch chứa 0,3 mol AgNO3 bằng cường độ dòng điện 2,68 ampe, trong thời gian t (giờ) thu được dung dịch X. Cho 22,4 gam bột Fe vào dung dịch X thấy thoát ra khí NO (sản phẩm khử duy nhất) thu được 34,28 gam chất rắn. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của t là:

  A. 1,40.

  B. 1,20.

  C. 1,25.

  D. 1,00.

AMBIENT
?>