ON
ADMICRO
VIDEO

Tính nồng độ phần trăm của các chất trong dung dịch sau khi điện phân.

Tiến hành điện phân (có màng ngăn xốp ) 500ml dung dịch NaCl 4 M ( d= 1,2g/ml ) . Sau khí 75% NaCl bị điện phân thì dừng lại . Tính nồng độ phần trăm của các chất trong dung dịch sau khi điện phân.

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Đổi : 500ml = 0,5 l

  n NaCl = 4 . 0,5 = 2 mol

  \(\Rightarrow\) m NaCl bị điện phân = 2 . 75% = 1,5 mol

  2NaCl + 2H2O \(\rightarrow\) 2NaOH + H2 + Cl2

  1,5............................1,5........0,75.....075

  m dd NaCl = 500 . 1,2 = 600 g

  m dd sau pứ = m dd NaCl - m H2 - m Cl2

  = 600 - 0,75 . 2 - 0,75 . 71 = 545,25 g

  m NaOH = 0,75 . 40 = 30 g

  C% NaOH = \(\dfrac{30}{545,25}\).100% = 5,5 %

    bởi Lê Thị Minh Thư 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1