ADMICRO

Phần trăm số mol của Fe là?

Mọi người cho mình hỏi bài này chút. Sao thấy rối rối sao đó. Giúp mình nhé.

Cho 27,04 gam hỗn hợp rắn X gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 và Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,88 mol HCl và 0,04 mol HNO3, khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y (không chứa ion NH4+) và 0,12 mol hỗn hợp khí Z gồm NO2 và N2O. Cho dung dịch AgNO3 đến dư vào dung dịch Y, thấy thoát ra 0,02 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất); đồng thời thu được 133,84 gam kết tủa. Biết tỷ lệ mol của FeO, Fe3O4, Fe2O3 trong X lần lượt là 3 : 2 : 1. Phần trăm số mol của Fe có trong hỗn hợp ban đầu gần nhất với:

A. 48%

B. 58%

C. 54%

D. 46%

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (6)

 
 
 
 • Hi, bạn. Mình mới hỏi cô mình bài này ak. Đáp án chuẩn lun nha ^^

  Bảo toàn Cl: nHCl = nAgCl = 0,88 mol
  mkết tủa = mAgCl + mAg(nếu có) = 133,84g  nAg = 0,07 mol = nFe2+
   dung dịch Y có Fe2+ và Fe3+; H+ dư, Cl- (không có NO3-)
  3Fe2+ + 4H+ + NO3-  3Fe3+ + NO + 2H2O
  Fe2+ + Ag+  Fe3+ + Ag
  nH+ = 4nNO = 0,08 mol; nFe2+(Y) = 3nNO + nAg = 0,13 mol
  Bảo toàn điện tích: 2nFe2+ + 3nFe3+ + nH+ = nCl-  nFe3+ = 0,18 mol
  Gọi số mol Fe : x; FeO : 3y; Fe3O4 : 2y; Fe2O3 : y; Fe(NO3)2 : z
  nX = x + 6y + z
  ⇒ Qui về: x mol Fe; 5y mol FeO; 3y mol Fe2O3; z mol Fe(NO3)2
  mX = 56x + 840y + 180z = 27,04
  Bảo toàn Fe: x + 11y + z =  0,13 + 0,18 = 0,31 mol
  nH+ pứ bđ = 2\(n_{H_{2}O}\)  \(n_{H_{2}O}\) = ½ (0,88 + 0,04 – 0,08) = 0,42 mol
  Bảo toàn khối lượng: mX + mHCl + \(m_{HNO_{3}}\) = mion muối Y + mKhí + \(m_{H_{2}O}\)
  mKhí = \(m_{NO_{2}} + m_{N_{2}O}\) = 5,44g và \(n_{NO_{2}} + n_{N_{2}O}\) = 0,12
  ⇒ \(n_{NO_{2}} = 0,08 ; \ n_{N_{2}O} = 0,04 \ mol\)
  Bảo toàn N : \(2n_{Fe(NO_{3})_{2}} + n_{HNO_{3}}= 2n_{N_{2}O} + n_{NO_{2}} \Rightarrow n_{Fe(NO_{3})_{2}} = z = 0,06 \ mol\)
  ⇒ x = 0,1; y = 0,01
  nX = 0,26 mol
  %nFe(X) = 53,85%

    bởi Dell dell 22/03/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • heart

    bởi Nguyễn Anh Hưng 29/03/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)