YOMEDIA
ZUNIA12

Nêu hiện tượng xảy ra khi cho Na vào H2O?

1. nêu hiện tượng xảy ra khi cho:

- kim loại Na vào nc

- khí H2 đi qua bột CuO đun nóng

- mẩu quỳ tím vào dung dịch Ca(OH)2

- mẩu quỳ tím vào dung dịch axit sunfuric

viết PTHH xảy ra nếu có

2.lập PTHH và xác định loại phản ứng?

a) K2O + H2O ->

b) Ca + H2O ->

c) Zn + HCl ->

d) Al + HCl ->

e) Fe + H2SO4 ->

f) P2O5 + H2O ->

3. hòa tan 6g magie oxit vào 50ml dug dịch H2SO4 (d= 1,2 g/ml) thì vừa đủ

a) tính khối lượng H2SO4 tham gia phản ứng

b) tính nồng độ phần trăm của dug dịch H2SO4

c) tính nồng độ phần trăm của dug dịch muối sau phản ứng

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (3)

 • CÂU 3

  nMgO = 6/40=0,15(mol)

  pthh:  MgO + H2SO4 --> MgSO4 + H2O

            0,15 -->0,15

   nH2SO4=0,15, 

  a) mH2SO4=0,15 . 98 = 14,7 (g)

  b) CM H2SO4 = n/V = 0,15/ 0,05 = 3 M

  c) mSO42- =0,15

  => mmuối = mkl + mSO42- = 0,15. 24 + 0,15 . 96 = 18 (g)

  m dd sau pứ = mMgO + mdd H2SO4  = 24  . 0,15  + 50 . 1,2=63,69 (g)

  C%=mct / mdd   . 100%= 18/63,89   . 100% =23,17 %

    bởi Nguyễn'x Trung'x Đức'x 08/04/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 1.

   - cho Na vào H2o pứ tỏa nhiệt mạnh, có khí không màu bay ra

  pt Na + H2O --> NaOH + 1/2 H2

  - cho H2 qua CuO  Chất rắn màu đen chuyển thành màu đỏ và xuất hiện nước

  pt CuO + H2 --> Cu + H2O 

  -cho quỳ tím vào Ba(OH)2 quỳ tím chuyển màu xanh

  -cho quỳ tím vào H2SO4 quỳ tím chuyển màu đỏ

    bởi Nguyễn'x Trung'x Đức'x 08/04/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 2.

  a. K2O + H2O \(\rightarrow\) 2KOH \(\Rightarrow\) P/ư hoá hợp

  b. Ca + 2H2O \(\rightarrow\) Ca(OH)2 + H2 \(\uparrow\) \(\Rightarrow\) P/ư thế

  c. Zn + 2HCl \(\rightarrow\) ZnCl2 + H2 \(\uparrow\) \(\Rightarrow\) P/ư thế

  d. 2Al + 6HCl \(\rightarrow\) 2AlCl3 + 3H2 \(\uparrow\) \(\Rightarrow\) P/ư thế

  e. Fe + H2SO4 \(\rightarrow\) FeSO4 + H2 \(\uparrow\) \(\Rightarrow\) P/ư thế

  f. P2O5 + H2O \(\rightarrow\) H3PO4 \(\Rightarrow\) P/ư hoá hợp

    bởi Việt Hoa Thẩm Phan 08/04/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON