AMBIENT

Kim loại M hòa tan trong HNO3 thu được 8,96 lít khí NO, NO2 là kim loại gì?

bởi Nguyễn Thủy Tiên 08/10/2018

Hòa tan hết 10.8 gam kim loại M trong HNO3 thu được 8.96 lít (đktc) hỗn hợp khí NO, NO2 có tỉ khói hơi so với H2 là 21 và dung dịch chứa 69.6 gam muối. Tìm kim loại M.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Gọi số mol của NO, NO2 lần lược là m, n. Ta có

  (n_k=dfrac{8,96}{22,4}=0,4left(mol ight))

  (Rightarrow m+n=0,4left(1 ight))

  Hỗn hợp khí NO, NO2 có tỉ khói hơi so với H2 là 21 nên ta có:

  (dfrac{30m+46n}{m+n}=21.2=42)

  (Leftrightarrow n=3mleft(2 ight))

  Từ (1) và (2) ta có hệ: (left{{}egin{matrix}m+n=0,4\n=3mend{matrix} ight.)

  (Leftrightarrowleft{{}egin{matrix}m=0,1\n=0,3end{matrix} ight.)

  Giả sử sản phẩm khử chỉ có NO, NO2.

  Gọi số mol và hóa trị của kim loại M trong phản ứng này là x, a.

  Các quá trình nhường nhận e xảy ra

  (Mleft(x ight) ightarrow M^{+a}+aeleft(ax ight))

  (N^{+5}+3eleft(0,3 ight) ightarrow N^{+2}left(0,1 ight))

  (N^{+5}+1eleft(0,3 ight) ightarrow N^{+4}left(0,3 ight))

  Theo định luật bảo toàn e ta có:

  (ax=0,3+0,3=0,6left(mol ight))

  Vì sản phẩm khử chỉ có NO và NO3 nên muối tạo thành chỉ có (Mleft(NO_3 ight)a)

  Số mol của gốc (NO_3^-) trong muối là:

  (Rightarrow n_{NO^-_3}=a.n_M=ax=0,6left(mol ight))

  (Rightarrow m_{NO_3^-}=0,6.62=37,2left(g ight))

  (Rightarrow m_{Mleft(NO_3 ight)_a}=37,2+10,8=48< 69,6)

  Vậy sản phẩm khử còn có cả (NH_4NO_3)gọi số mol của (NH_4NO_3) là y.​​

  Viết lại các quá trình nhường nhận e xảy ra

  (Mleft(x ight) ightarrow M^{+a}+aeleft(ax ight))

  (N^{+5}+3eleft(0,3 ight) ightarrow N^{+2}left(0,1 ight))

  (N^{+5}+1eleft(0,3 ight) ightarrow N^{+4}left(0,3 ight))

  (N^{+5}+8eleft(8y ight) ightarrow N^{-3}left(y ight))

  Theo định luật bảo toàn e ta có:

  (ax=0,3+0,3+8y=0,6+8yleft(1 ight))

  Dung dịch chứa 69,6 g muối nên ta có:

  (10,8+62left(0,6+8y ight)+80y=69,6)

  (Leftrightarrow y=0,0375left(mol ight))

  Thế vào (1) ta được: (ax=0,6+8.0,0375=0,9)

  Ta lại có: (Mx=10,8)

  (Rightarrowdfrac{M}{a}=dfrac{10,8}{0,9}=12)

  (Rightarrow M=12a)

  Thế a lần lược bằng 1, 2, 3,... ta nhận (left{{}egin{matrix}a=2\M=24end{matrix} ight.)

  Vậy kim loại đó là (Mg)

  bởi Hoàng Yến Trần 08/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA