AMBIENT

Khối lượng muối sunfat tạo thành là bao nhiêu?

bởi Phạm Phú Lộc Nữ 06/10/2018

Giúp mk với ạ.

1 . Cho 5.6 g sắt, tác dụng hoàn toàn với dd HCl 2M thu được dd A và giải phóng khí B. Cho dd A đi qua dd NaOH 20% thu được chất khí C. Đem chất rắn trên đun ngoài không khí đến khối lượng không đổi ,thu được kết tủa D.

2. 14.2 g hỗn hợp bạc Al, Zn, Fe tác dụng hoàn toàn với dd H2SO4 loãn thu được 6,72 l khí H2. Tính m muối sunfa tạo thành

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • 2 Ta có: nH2SO4=nH2 ( Bảo toàn H)

  => nH2SO4=0,3(mol)

  PTHH: 2Al + 3H2SO4-> Al2(SO4)3 + 3H2

  Zn + H2SO4 -> ZnSO4 + H2

  Fe + H2SO4 -> FeSO4 + H2

  Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng

  mAl +mFe+mZn+mH2SO4=mAl2(SO4)3+m FeSO4+mZnSO4+mH2

  => m(muối sunfua)= 14,2+0,3.98-0,3.2=43(g)

  bởi Nguyễn Hương Lan Anh 06/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • dilys
  Cho 12,9g hỗn hợp X gồm K2O, Na, K, Na2O tác dụng vừa đủ với ddHCl, sau phản ứng thu được 2,016l H2 và ddY. Cho Y tác dụng hết với đAgNO3 dư thì thu được 54,53g kết tủa. Phần trăm khối lượng oxi trong X là.
 • Trần Mộc

  so sánh tính kim loại theo chiều giảm dần nào sau là đúng

  A. AL>MG>NA

  B. NA>MG>AL

  C.K>NA>Li

  D.MG>CA>BA

 • Nguyễn Ngọc Phương Thanh

  Hỗn hợp X gồm Na và Al. Cho 6,15 gam X tan hoàn toàn trong nước, thu được V lít khí H2 (đktc) và dung dich Y. Thêm từ từ dung dịch HCl 2M vào Y, khi hết 50ml hoặc 150ml thì đều thu được m gam kết tủa. Giá trị của V và m lần lượt là

  A.4.48 và 3,9

  B.3,36 và 7,8

  C.5,04 và 3,9

  D.5,60 và 7,8

 • Darius Dương

  Hợp chất của nguyên tố R với nguyên tố S có dạng RaSb. Trong 1 phân tử Ráb có 5 nguyên tử và có khối lượng là 150. Xác định tên nguyên tố R và công thức của hợp chất trên.

 • Nguyễn Hoa Triều Tiên

  Tiến hành điện phân với điện cực trơ và màng ngăn xốp một dung dịch chứa m gam hh CuSO4 và NaCl cho đến khi nước bắt đầu bị điện phân ở cả hai điện cực thì dừng lại . Ở anot thu được 0,896 lít khí (đktc). Dung dịch sau khi điện phân có thể hòa tan tối đa 3,2 gam CuO .Giá trị của m là

  A.11,94 gam

  B.5,97 gam

  C,9,60 gam

  D.6,40 gam

  GIÚP DÙM Ạ MỐT THI RỒI Ạ!!!!!!!

   

 • Phạm Phú Lộc Nữ

  Giúp mk với ạ.

  1 . Cho 5.6 g sắt, tác dụng hoàn toàn với dd HCl 2M thu được dd A và giải phóng khí B. Cho dd A đi qua dd NaOH 20% thu được chất khí C. Đem chất rắn trên đun ngoài không khí đến khối lượng không đổi ,thu được kết tủa D.

  2. 14.2 g hỗn hợp bạc Al, Zn, Fe tác dụng hoàn toàn với dd H2SO4 loãn thu được 6,72 l khí H2. Tính m muối sunfa tạo thành

 • hồng trang

  đốt cháy hoàn toàn 1 phi kim X trong bình chứa oxi dư, phản ứng kết thúc thu đc 1 oxit trong đó oxi chiếm 56,338 % về khối lượng , tìm công thức oxit ban đầu

 • Nguyễn Thị Trang

  Cho 1,12 g bột sắt và 0,24 g bột Mg vào một bình chứa 250 ml dung dịch CuSO4 rồi khuấy kĩ cho đến khi kết thúc phản ứng. Sau phản ứng, khối lượng kim loại có trong bình là 1,88 g. Tính nồng độ mol của dung dịch CuSO4 trước phản ứng.

 • Bi do

  Cho 6.5g kẽm td vs 100g đ axit clo hidric 16.4%

  A.viết phương trình

  B.tính thể tích khí hidro ở điều kiện tiêu chuẩn

 • Nguyễn Hồng Tiến

  1. Hòa tan 10,2g hỗn hợp Mg và Al trong H2SO4 loãng dư thu được 11,2 lít H2. Tính khối lượng muối sunfat tạo thành.

  2. Hòa tan 10,14g hợp kim Cu, Mg, Al bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl thu được 7,84 lít khí A(đktc) và 1,54g chất rắn B và dung dịch C. Cô cạn dung dịch C thu được khối lượng gam muối , khối lượng có giá trị là :

  3. Cho 2,81g hỗn hợp A gồm 3 oxit Fe2O3 , MgO, ZnO tan vừa đủ trong 300ml dd H2SO4 0,1M. cô cạn dd sau pản ứng . Khối lượng hỗn hợp các muối sunfat khan tạo ra là bao nhiêu???

  ----- có ai biết bài nào thì giúp mình vs ạ , thnks nhìu

 • Nguyen Ngoc

  Hòa tan 6,4 gam hỗn hợp gồm Mg, MgO bằng dung dịch HCl 0,8M vừa đủ, thu được 2,24 lít khí ( đktc ). Tính thể tích dung dịch HCl đã dùng ?

 • Lê Minh Hải

  Câu 1:
  Oxi hóa một kim loại hóa trị II thu được 4 gam oxit. Lượng oxit này có thể tác dụng hoàn toàn với 100 ml dung dịch HCl 2M. Hãy xác định tên kim loại và khối lượng kim loại đã tham gia phản ứng.

 • Dương Minh Tuấn

  Ngâm một lá lim loại có khối lượng 50g trong dung dịch HCl đến khi có 336ml khí H2 ĐKTC thoát ra thì khối lượng lá kim loại giảm 1.68%. Kim loại đó là

  A. Mg

  B.Fe

  C.Al

  D.Ba

  Giải cụ thể ra giúp mình với luôn nha ♡♡♡

 • Nguyễn Vũ Khúc

  Câu 1 :

  Cho 200 gam dung dịch NaOH 4% tác dụng vừa đủ với dung dịch axit H2SO4 0,2M.

  a) Tính thể tích dung dịch axit cần dùng ?

  b) Biết khối lượng của dung dịch axit trên là 510 gam. Tính nồng độ % của chất có trong dung dịch sau phản ứng?

  Câu 2:

  Cho 11,2 gam Fe vào 200ml dung dịch axit sunfuric nồng độ 3M. Tính nồng độ mol của các chất trong dung dịch sau phản ứng (coi thể tích dung dịch không đổi )?

  Câu 3 :

  Hòa tan 6 gam Magie oxit (MgO) vào 50ml dung dịch H2SO4 ( có d=1,2 g/ml ) vừa đủ.

  a) Tính khối lượng axit H2SO4 đã phản ứng ?

  b) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch H2SO4 axit trên ?

  c) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối sau phản ứng ?

  Câu 4 :

  Trung hòa 200ml dung dịch axit sunfuric 1M bằng dung dịch NaOH 20%.

  a) Tính khối lượng dung dịch NaOH đã dùng?

  b) Dùng dung dịch KOH 5,6 % để trung hòa dung dịch axit trên. Tính thể tích dung dịch KOH phải dùng biết dung dịch có d = 1,045 g/ml.

  Câu 5:

  Hòa tan 1,6 gam đồng (II) oxit trong 100 gam dung dịch axit HCL 3,65 %.

  Tính nồng độ % của các chất trong dung dịch thu được ?

  Giup mình với ạ !!!

 • Lê Thánh Tông

  Mọi người giúp mình với mình đang cần gấp:

  Hai mẫu bột kim loại, 1 mẫu là Mg, 1 mẫu là Al, có khối lượng bằng nhau. Cho mẫu Mg vào một bình và mẫu Al vào bình khác, với mỗi bình đều chứa 400 ml dd HCl 2M, thấy bột kim loại đều tan hoàn toàn. Chia mỗi dung dịch thu được thành 2 phần bằng nhau, lấy một phần từ mỗi dung dịch đem cô cạn cẩn thận, thu được 2 muối rắn khan có khối lượng khác biệt nhau là 2.76 g. tính khối lượng m. Một nửa dung dịch còn lại được thêm 100 ml dd NaOH 4.5M, thấy xuất hiện kết tủa, lọc nung kết tủa đến khối lượng không đổi. Tính khối lượng các chất sau khi nung. Viết phương trình hóa học

 • Lê Vinh

  Cho 19,2g một kim loại A tác dụng hết với dung dịch HNO3 2M thu được 4,48 lít khí NO ( đktc, sản phẩm khử duy nhất) Tìm A, tính khối lượng muối và thể tích dung dịch HNO3 cần dùng?

 • Mai Trang

  Cho 2,4g Mg tác dụng với 200ml đ HCL. 1,5g M . Tính Vh2 thu được ở đktc. Tính nồng độ các chất trong dd sau phản ứng

 • Sam sung

  axit tác dụng với oxit kim loại trước hay kim loại trước ạ ???

 • Dương Minh Tuấn

  Oxi hóa một kim loại hóa trị II được 4g oxit. Lượng oxit này có thể tác dụng hoàn toàn với 100ml dung dịch HCl 2M. Xác định tên kim loại và khối lượng kim loại đã phản ứng

 • Quế Anh

  Cho 12.8g kim loại M tác dụng vừa đủ với 110g dd hno3 đặc thu đc 94,4g dd muối và V lít khí no2(đktc)

  a.xác định tên kim loại

  b.tính % dd hno3 đã dùng

  Mn giúp mk vs

AMBIENT
?>