YOMEDIA
VIDEO

Cho các phát biểu sau:

(a) Cho dung dịch NH3 vào dung dịch FeCl3 có xuất hiện kết tủa.

(b) Nhiệt phân hoàn toàn AgNO3 thu được Ag.

(c) Hỗn hợp Na và Al (tỉ lệ mol 1 : 1) tan hết trong nước dư.

(d)  Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ), thu được Na tại catot.

(e) Hỗn hợp Cu và FeCl3 (tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2) tan hoàn toàn trong H2O dư.  

Số phát biểu đúng là

A. 3

B. 4

C. 5

D. 2

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
 • Chọn B. 

  (a) Đúng, 3NH3 + FeCl3 + 3H2O → Fe(OH)3 + 3NH4Cl

  (b) Đúng, 2AgNO­3 → Ag + 2NO2 + O2.

  (c) Đúng, Na + H2O → NaOH + 1/2H2 sau đó Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + 3/2H2 (vừa đủ) → hỗn hợp rắn trên đã tan hết.

  (d) Sai, điện phân dung dịch NaCl không thu được Na: 2NaCl  + 2H2O →   2NaOH + Cl2 + H2

  (e) Đúng, Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2

    bởi Lê Minh Bảo Bảo 18/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1