ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính khối lượng của 0,15 mol CuSO4( đồng sunfat)?

tính khối lượng của

a.0,15 mol CuSO4( đồng sunfat)

b. 2,24 lít CO2(đktc)

c.0,602 nuyên tử kẽm

các bạn cho mình công thức tổng quát với ạ! pleaseoho

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a. khối lượng của 0.15 mol CuSO4 là:

  \(n_{CuSO_4}\)= \(\dfrac{m_{CuSO_4}}{M_{CuSO_4}}\)\(\Rightarrow\)\(m_{CuSO_4}\)=\(n_{CuSO_{\text{4}}}.M_{CuSO_4}\)=160.0,15=24g

  b.số mol của 2,24 lít CO2 là:

  \(n_{CO_2}\)=\(\dfrac{V_{CO_2}}{22,4}\)=\(\dfrac{2,24}{22,4}\)=0,1mol

  khối lượng của 0,1mol CO2 là:

  \(n_{CO_2}\)=\(\dfrac{m_{CO_2}}{M_{CO_2}}\)=)\(m_{CO_2}=n_{CO_2}.M_{CO_2}\)=0,1.44=4,4g

  công thức tổng quát đối với chất rắn ,lỏng\(n=\dfrac{m}{M}\)

  Trong đó: n là số mol của chất đó

  m là khối lượng của chất đó

  M là phân tử khối của chất đó

  công thức tổng quát đối với chất khí

  \(n=\dfrac{V}{22,4}\)

  trong đó V là thể tích chất đó

  n là số mol cuả chất đó

    bởi Mông Văn Vũ 20/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1