YOMEDIA
UREKA

So sánh điểm giống và khác nhau giữa các loại khai thác rừng?

So sánh điểm giống và khác nhau giữa các loại khai thác rừng.

 ~ Giúp mình nhanh nha ~

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (10)

 • phần này tôi ko học . phần này giảm tải . xin lỗi ko giúp đc bạn rùi

    bởi Trần Thị Thương Thương 09/03/2019
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • Giống nhau: Đều là khai thác rừng.

  Khác nhau: Lượng cây chặt hạ, thời gian chặt hạ, cách phục hồi rừng:

  Loại khai thác rừng

  Lượng cây chặt hạ

  Thời gian chặt hạ

  Cách phục hồi rừng

  Khai thác trắng

  Chặt toàn bộ cây rừng trong 1 lần

  Trong mùa khai thác gỗ (< 1 năm)

  Trồng rừng

  Khai thác dần

  Chặt toàn bộ cây rừng trong 3 ( 4 lần khai thác

  Kéo dài từ 5 ( 10 năm

  Rừng tự phục hồi bang tái sinh tự nhiên

  Khai thác chọn

  Chọn chặt cây đã già, cây có phẩm chất và sức sống kém, giữ lại cây còn non cây gỗ tốt và cây có sức sống mạnh

  Không hạn chế thời gian

  Rừng tự phục hồi bằng tái sinh tụ nhiên

    bởi vân anh 10/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Giống nhau: Đều là khai thác rừng.

  Khác nhau: Lượng cây chặt hạ, thời gian chặt hạ, cách phục hồi rừng:

  Loại khai thác rừng

  Lượng cây chặt hạ

  Thời gian chặt hạ

  Cách phục hồi rừng

  Khai thác trắng

  Chặt toàn bộ cây rừng trong 1 lần

  Trong mùa khai thác gỗ (< 1 năm)

  Trồng rừng

  Khai thác dần

  Chặt toàn bộ cây rừng trong 3 ( 4 lần khai thác

  Kéo dài từ 5 ( 10 năm

  Rừng tự phục hồi bang tái sinh tự nhiên

  Khai thác chọn

  Chọn chặt cây đã già, cây có phẩm chất và sức sống kém, giữ lại cây còn non cây gỗ tốt và cây có sức sống mạnh

  Không hạn chế thời gian

  Rừng tự phục hồi bằng tái sinh tụ nhiên

    bởi Thánh Bảo 14/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa các kiểu khai thác rừng,Công nghệ Lớp 7,bài tập Công nghệ Lớp 7,giải bài tập Công nghệ Lớp 7,Công nghệ,Lớp 7

    bởi Hacker mũ trắng 25/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Giống nhau: Đều là khai thác rừng.

  Khác nhau: Lượng cây chặt hạ, thời gian chặt hạ, cách phục hồi rừng:

  Loại khai thác rừng

  Lượng cây chặt hạ

  Thời gian chặt hạ

  Cách phục hồi rừng

  Khai thác trắng

  Chặt toàn bộ cây rừng trong 1 lần

  Trong mùa khai thác gỗ (< 1 năm)

  Trồng rừng

  Khai thác dần

  Chặt toàn bộ cây rừng trong 3 ( 4 lần khai thác

  Kéo dài từ 5 ( 10 năm

  Rừng tự phục hồi bang tái sinh tự nhiên

  Khai thác chọn

  Chọn chặt cây đã già, cây có phẩm chất và sức sống kém, giữ lại cây còn non cây gỗ tốt và cây có sức sống mạnh

  Không hạn chế thời gian

  Rừng tự phục hồi bằng tái sinh tụ nhiên

    bởi Đinh Trí Dũng 06/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Giống nhau: Đều là khai thác rừng.

  Khác nhau: Lượng cây chặt hạ, thời gian chặt hạ, cách phục hồi rừng:

  Loại khai thác rừng

  Lượng cây chặt hạ

  Thời gian chặt hạ

  Cách phục hồi rừng

  Khai thác trắng

  Chặt toàn bộ cây rừng trong 1 lần

  Trong mùa khai thác gỗ (< 1 năm)

  Trồng rừng

  Khai thác dần

  Chặt toàn bộ cây rừng trong 3 ( 4 lần khai thác

  Kéo dài từ 5 ( 10 năm

  Rừng tự phục hồi bang tái sinh tự nhiên

  Khai thác chọn

  Chọn chặt cây đã già, cây có phẩm chất và sức sống kém, giữ lại cây còn non cây gỗ tốt và cây có sức sống mạnh

  Không hạn chế thời gian

  Rừng tự phục hồi bằng tái sinh tụ nhiên

   

    bởi . Tps . 04/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tham khảo 

  Giống nhau: Đều là khai thác rừng.

  Khác nhau: Lượng cây chặt hạ, thời gian chặt hạ, cách phục hồi rừng:

  Loại khai thác rừng

  Lượng cây chặt hạ

  Thời gian chặt hạ

  Cách phục hồi rừng

  Khai thác trắng

  Chặt toàn bộ cây rừng trong 1 lần

  Trong mùa khai thác gỗ (< 1 năm)

  Trồng rừng

  Khai thác dần

  Chặt toàn bộ cây rừng trong 3 ( 4 lần khai thác

  Kéo dài từ 5 ( 10 năm

  Rừng tự phục hồi bang tái sinh tự nhiên

  Khai thác chọn

  Chọn chặt cây đã già, cây có phẩm chất và sức sống kém, giữ lại cây còn non cây gỗ tốt và cây có sức sống mạnh

  Không hạn chế thời gian

  Rừng tự phục hồi bằng tái sinh tụ nhiên

    bởi Chu Chu 06/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF