ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Viết câu với từ gợi ý

1. It/ disturnbing/ him/ feel/ numbness/ his arms/ legs.

2. It/ surprising/ him/ gind/ he had been unconscious/ seven minutes.

3. It / conforting/ the patient/ know he would feel no pain.

4. It/ not easy/ the patient/ recover/ his illness.

5. It/ pleasant/ us/ work/ an air-conditioned room.

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • 1. It/ disturnbing/ him/ feel/ numbness/ his arms/ legs.

  IT IS DISTURRBING FOR HIM TO FEEL NUMBLESS OF IN ARMS IN LEGS.

  2. It/ surprising/ him/ gind/ he had been unconscious/ seven minutes.

  IT IS SURPRISING FOR HIM TO GIND THAT HE HAD BEEN UNCONSCIOUS

  3. It / conforting/ the patient/ know he would feel no pain.

  IT IS COMFORTING FOR THA PATIENT TO KNOW THAT HE WOULD FEEL NO PAIN.

  4. It/ not easy/ the patient/ recover/ his illness.

  ITT IS NOT EASY FOR THE PATIENT TO RECOVER HIS ILLNESS.

  5. It/ pleasant/ us/ work/ an air-conditioned room.

  IT IS PLEASANT FOR US TO WORK IN AN AIR CONDITIONED ROOM.

    bởi Tường Quách 26/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1