ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Change the sentences into reported speech

1. “Open the door,” he said to them.
-He told them...................................................................
2. “Where are you going?” he asked her.
-He asked her where.........................................................
3. “Which way did they go?” he asked.
-He asked... ......................................................................
4. “Bring it back if it doesn’t fit”, I said to her.
-I told... ............................................................................
5. “Don’t try to open it now,” she said to us.
-She told... ........................................................................
6. “Is it going to be a fine day today?” I asked her.
-I asked her... ....................................................................
7. “He’s not at home”, she said.
-She said that... .................................................................
8. “Is the bus station far away?” the girl asked.
-The girl wanted to know... ..............................................
9. “Don’t stay out late, Ann” Tom said.
-Tom told Ann... ...............................................................
10. “Please let me borrow your car,” he said to her.
-He asked... ........................................................................
Dùng Reported Speech nha bucminh Giusp với

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Reported Speech nhé :

  1. “Open the door,” he said to them.
  => He told them.........to open the door...........
  2. “Where are you going?” he asked her.
  -He asked her where.......she was going .......................
  3. “Which way did they go?” he asked.
  -He asked... .......me which way they had gone.......................
  4. “Bring it back if it doesn’t fit”, I said to her.
  -I told... ..............her to bring it back if it đidn't fit ............................
  5. “Don’t try to open it now,” she said to us.
  -She told... ............us not to try to open it then....................
  6. “Is it going to be a fine day today?” I asked her.
  -I asked her..... ......whether/ if it was going to be a fine day that day.........
  7. “He’s not at home”, she said.
  -She said that... ............. he was not at home...................
  8. “Is the bus station far away?” the girl asked.
  -The girl wanted to know............whether/ if the bus station was far away ...........
  9. “Don’t stay out late, Ann” Tom said.
  -Tom told Ann... .............not to stay out late..............................
  10. “Please let me borrow your car,” he said to her.
  -He asked................her to let him borrow her car...................

  ~ Chúc bn học tốt!~

    bởi Phạm Biển 09/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1