Trắc nghiệm GDCD 7 Bài 16 Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo

Bài tập trắc nghiệm GDCD 7 Bài 16 về Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Đi lễ chùa
  • B. Thắp hương trên bàn thờ tổ tiên
  • C. Chữa bệnh bằng phù phép
  • D. Đi lễ nhà thờ
  • A. Không ăn trứng trước khi đi thi
  • B. Thắp hương trước lúc đi xa
  • C. Xem bói để biết trước tương lai
  • D. Yểm bùa
  • A. Tố cáo những người bói toán
  • B. Không phân biệt giữa người theo hoặc không theo tôn giáo
  • C. Lập miếu thờ để thu hút khách tham quan
  • D. Tôn trọng tín ngưỡng của mỗi người
  • A. Tuân theo những qui định của nhà chùa, nhà thờ
  • B. Cười nói ồn ào trong khu vực trang nghiêm như chùa, nhà thờ
  • C. Hút thuốc lá trong đền, chùa, nhà thờ
  • D. Ăn mặc hở hang khi vào chùa, nhà thờ
  • A. Tôn giáo
  • B. Tín ngưỡng
  • C. Mê tín dị đoan
  • D. Cả 3 đáp án trên

Được đề xuất cho bạn