GDCD 7 Bài 14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Lý thuyếtTrắc nghiệmBT SGK FAQ

Bài học Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên này giúp các em hiểu được thế nào là môi trường tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên. Hiểu được vai trò và ý nghĩa đặc biệt quan trọng của môi tròng đối với sự sống và phát triển của con người, xã hội. Qua đó hình thành ở các em học sinh lòng yêu quý môi trường xung quanh để từ đó các em sẽ có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên. 

Tóm tắt bài

1. Khái niệm

a. Môi trường

 • Là toàn bộ các điều kiện tự nhiên, nhân tạo bao quanh con người có tác động đến đời sống, sự tồ tại và phát triển của con ngườivà thiên nhiên. Những điều kiện đó có sẵn trong tự nhiên hoặc do con người tạo ra.

b. Tài nguyên thiên nhiên

 • Là những của cải có sẵn trong tự nhiênmà con người có thể khai thác, chế biến, sử dụng phục vụ cho nhu cầu sống của con người.

2. Vai trò của môi trường và tài nguyên thiên nhiên

 • Môi trường và tài nguyên thiên nhiên có tầm quan trọng đặc biệt đối với đời sống con người:
 • Tạo ra cơ sở vật chất để phát triển kinh tế, văn hoá xã hội.
 • Tạo cho con người phương tiện sống, phát triển trí tuệ, đạo đức.
 • Tạo cuộc sống tinh thần, làm cho con người vui tươi, khoẻ mạnh, làm giàu đời sống tinh thần.

3. Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

a. Bảo vệ môi trường

 • Là giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp, đảm bảo cân bằng sinh thái, cải thiện môi trường, ngăn chặn khazức phục các hậu quả xấu do con người và thiên tai tạo ra.
 • Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên là khai thác sử dụng một cách hợp lí tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên, tu bổ tái tạo nguồn tài nguyên có thể phục hồi.

b. Biện pháp bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

 • Thực hiện các qy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
 • Tuyên truyền nhắc nhở mọi người cùng thực hiện việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
 • Biết tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên.
 • Phê phán nhắc nhở các hiện tượng làm ô nhiễm môi trường hoặc báo cho các cơ quan có thẩm quyền để trừng trị nghiêm khắc kẻ cố tình gây huỷ hoại môi trường.

Lời kết

Qua bài học này các em cần nắm:

 • Môi trường là gì? Tài nguyên thiên nhiên là gì? 
 • Vai trò? Ý nghĩa? và Biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Ngoài ra, các em hãy tham khảo cách Giải bài tập GDCD 7 Bài 14 ở cuối bài học và tham gia làm Trắc nghiệm GDCD 7 Bài 14 có 10 câu hỏi để cũng cố kiến thức đã học.

Các em có thể tham khảo một đức tính khác trong bài học tiếp theo: Bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa

Được đề xuất cho bạn