Tính khối lượng mol phân tử của B

bởi Mai Rừng 10/12/2018

trộn 5,6 l khí co ở đktc với 3,36 l khí b (gồm nguyễn tố c,h) ở đktc thu được hỗn hợp khí X nặng 11,5 g đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí X ở đktc thu được 24,2 g co2

a? tính khối lượng mol phân tử của B
B? tìm ctpt của B

Câu trả lời (1)

 • a) nCO = \(\frac{5,6}{22,4}=0,25\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{CO}=0,25\times28=7\left(gam\right)\)

  \(\Rightarrow m_B=11,5-7=4,5\left(gam\right)\)

  nB = \(\frac{3,36}{22,4}=0,15\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow M_B=\frac{4,5}{0,15}=30\left(\frac{gam}{mol}\right)\)

  b) Đặt CTHH của B là CxHy

  Các PTHH: 2CO + O2 =(nhiệt)=> 2CO2 (1)

  4CxHy +(2x+y)O2 =(nhiệt)=> 4xCO2 + 2yH2O (2)

  Theo (1), nCO2 = 0,25 (mol)

  => mCO2 (1) = 0,25 x 44 = 11 (gam)

  => mCO2(2) = 24,2 - 11 = 13,2 (gam)

  => nCO2 (2) = \(\frac{13,2}{44}=0,3\left(mol\right)\)

  Theo (2) , nCxHy = \(\frac{0,3}{x}=0,15\left(mol\right)\)

  => x = 2

  => MCxHy = 12x + y = 30

  \(\Leftrightarrow12\times2+y=30\)

  \(\Rightarrow y=6\)

  => CTPT của B: C2H6

  bởi Trần hằng hằng 10/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan