Tính khối lượng HCl cần dùng

bởi Huong Duong 19/07/2019

hòa tan 11,2g fe vào dung dịch HCl vừa đủ.a)Tính khối lượng HCl cần dùng.b)Nếu dẫn toàn bộ lượng khí thu được ở trên qua ống nghiệm đựng bột Cuo phải đun nóng,tính khối lượng kim loại thu được

Câu trả lời (1)

 • a) PTHH: Fe + 2HCl -> FeCl2 + H2

  Ta có: \(n_{Fe}=\dfrac{11,2}{56}=0,2\left(mol\right)\)

  Theo PTHH và đb, ta có:

  \(n_{HCl}=2.0,2=0,4\left(mol\right)\)

  => \(m_{HCl}=0,4.36,5=14,6\left(g\right)\)

  \(n_{H_2}=n_{Fe}=0,2\left(mol\right)\)

  b) PTHH: H2 + CuO -to-> Cu + H2O

  Ta có: \(n_{H_2}=0,2\left(mol\right)\)

  Theo PTHH va đb, ta có:

  \(n_{Cu}=n_{H_2}=0,2\left(mol\right)\\ =>m_{Cu}=0,2.64=12,8\left(g\right)\)

  bởi trần thanh thương 19/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan