YOMEDIA

Tính thể tích khí cacbonic bay ra ở điều kiện tiêu chuẩn?

Cho 12,5 gam CaCO 3 tác dụng vừa đủ với v mldung dịch HCl 7,3% (D = 1,08g/ml) theo

sơ đồ phản ứng:

CaCO 3 + HCl 

CaCl 2 + H 2 O + CO 2 

a. Tính thể tích khí cacbonic bay ra ở điều kiện tiêu chuẩn?

b. Tìm v?

b. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối thu được sau phản ứng ?

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (1)

 
 
 • Theo đề bài ta có :

  nCaCO3=\(\dfrac{12,5}{100}=0,125\left(mol\right)\)

  Ta có pthh :

  ----CaCO3 + 2HCl \(\rightarrow\) CaCl2 + CO2 + H2O

  0,125mol..0,25mol..0,125mol....0,125mol

  a) Thể tích khí CO2 bay ra là :

  VCO2(đktc) = 0,125.22,4=2,8 (l)

  b, Ta có khối lượng dd HCl 7,3% là :

  mddHCl=\(\dfrac{mct.100\%}{C\%}=\dfrac{\left(0,25.36,5\right).100\%}{7,3\%}=125\left(g\right)\)

  => VddHCl=m.D= 125.1,08=135 (ml)

  Vậy V = 135 ml

  c) Ta có

  mct=mCaCl2=0,125.111=13,875 (g)

  mddCaCl2 = mCaCO3 + mddHCl - mCO2 = 12,5 + 125 - (0,125.44) = 132 (g)

  => C%CaCl2 = \(\dfrac{mct}{m\text{dd}}.100\%=\dfrac{13,875}{132}.100\%\approx10,51\%\)

  Vậy Nồng độ % của dd muối thu được là 10,51%

    bởi Linh Hoàng Nguyễn 21/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA