Tính thể tích khí cacbonic bay ra ở điều kiện tiêu chuẩn?

bởi Nguyễn Quang Minh Tú 21/07/2019

Cho 12,5 gam CaCO 3 tác dụng vừa đủ với v mldung dịch HCl 7,3% (D = 1,08g/ml) theo

sơ đồ phản ứng:

CaCO 3 + HCl 

CaCl 2 + H 2 O + CO 2 

a. Tính thể tích khí cacbonic bay ra ở điều kiện tiêu chuẩn?

b. Tìm v?

b. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối thu được sau phản ứng ?

Câu trả lời (1)

 • Theo đề bài ta có :

  nCaCO3=\(\dfrac{12,5}{100}=0,125\left(mol\right)\)

  Ta có pthh :

  ----CaCO3 + 2HCl \(\rightarrow\) CaCl2 + CO2 + H2O

  0,125mol..0,25mol..0,125mol....0,125mol

  a) Thể tích khí CO2 bay ra là :

  VCO2(đktc) = 0,125.22,4=2,8 (l)

  b, Ta có khối lượng dd HCl 7,3% là :

  mddHCl=\(\dfrac{mct.100\%}{C\%}=\dfrac{\left(0,25.36,5\right).100\%}{7,3\%}=125\left(g\right)\)

  => VddHCl=m.D= 125.1,08=135 (ml)

  Vậy V = 135 ml

  c) Ta có

  mct=mCaCl2=0,125.111=13,875 (g)

  mddCaCl2 = mCaCO3 + mddHCl - mCO2 = 12,5 + 125 - (0,125.44) = 132 (g)

  => C%CaCl2 = \(\dfrac{mct}{m\text{dd}}.100\%=\dfrac{13,875}{132}.100\%\approx10,51\%\)

  Vậy Nồng độ % của dd muối thu được là 10,51%

  bởi Linh Hoàng Nguyễn 21/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan