YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 149 SGK Hóa học 8

Giải bài 1 tr 149 sách GK Hóa lớp 8

Làm bay hơi 60 g nước từ dung dịch có nồng độ 15% được dung dịch mới có nồng độ 18%. Hãy xác định khối lượng của dung dịch ban đầu?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Đặt khối lượng dung dịch ban đầu là gam

Vậy khối lượng dung dịch sau khi làm bay hơi là: (m - 60) gam

Khối lượng chất tan có trong dung dịch trước và sau khi làm bay hơi là không đổi, ta có:

\({m_{ct}} = \frac{{15m}}{{100}} = \frac{{18.(m - 60)}}{{100}}\)

⇔ 15.m = 18(m - 60)

⇔ 15m = 18m - 1080

⇔ 3m = 1080

⇔ m = 360 gam

Vậy khối lượng dung dịch ban đầu là 360 gam

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 149 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON